• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (04:20, ngày 25 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  - 
  == Xây dựng==
  == Xây dựng==
  -
  +
  =====đối áp, sự giảm áp=====
  -
  =====đối áp, sự giảm áp=====
  +
  -
   
  +
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  -
   
  +
  =====áp lực âm=====
  -
  =====áp lực âm=====
  +
  =====áp suất âm=====
  -
   
  +
  -
  =====áp suất âm=====
  +
  ::[[negative]] [[pressure]] [[sign]]
  ::[[negative]] [[pressure]] [[sign]]
  ::dấu hiệu áp suất âm
  ::dấu hiệu áp suất âm
  -
  =====áp suất chân không=====
  +
  =====áp suất chân không=====
  -
   
  +
  =====áp suất thấp=====
  =====áp suất thấp=====
  == Y học==
  == Y học==
  =====áp suất âm tính=====
  =====áp suất âm tính=====
  -
   
  - 
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=negative%20pressure negative pressure] : National Weather Service
  +
  [[Thể_loại:Y học]]
  -
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=negative%20pressure negative pressure] : Chlorine Online [[Category:Y học]]
  +

  Hiện nay

  Xây dựng

  đối áp, sự giảm áp

  Kỹ thuật chung

  áp lực âm
  áp suất âm
  negative pressure sign
  dấu hiệu áp suất âm
  áp suất chân không
  áp suất thấp

  Y học

  áp suất âm tính

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X