• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (01:05, ngày 6 tháng 4 năm 2012) (Sửa) (undo)
  n (sưa)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  == Kinh tế ==
  == Kinh tế ==
  -
  =====nước xuất khẩu tịnh=====
  +
  =====nước xuất khẩu tịnh, nước/quốc gia xuất siêu=====
  [[Thể_loại:Kinh tế ]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]
  [[Thể_loại:Kinh tế ]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]

  Hiện nay

  Kinh tế

  nước xuất khẩu tịnh, nước/quốc gia xuất siêu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X