• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">´nju:tn</font>'''/=====
  {{Phiên âm}}
  {{Phiên âm}}
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
   +
  == Vật lý==
  == Vật lý==

  16:21, ngày 20 tháng 5 năm 2008

  /´nju:tn/

  Vật lý

  Nghĩa chuyên ngành

  newton

  Giải thích VN: Đơn vị lực khối lượng 1 kilôgam chuển động có gia tốc 1m/s2.

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  đơn vị lực Si

  Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  niutơn

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  N

  Tham khảo chung

  Y Sinh

  Nghĩa chuyên ngành

  đơn vị đo trọng lực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X