• (Khác biệt giữa các bản)
  n (nghĩa và giải thích)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  == Kinh tế ==
  == Kinh tế ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  =====tiếp thị hồng tâm, tiếp thị trọng điểm (concentrated marketing)=====
  =====tiếp thị hồng tâm, tiếp thị trọng điểm (concentrated marketing)=====
  Dòng 10: Dòng 8:
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  -
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=niche%20marketing niche marketing] : Corporateinformation
  +
  [[Category:Kinh tế ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  -
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=niche%20marketing niche marketing] : Chlorine Online
  +
  -
  *[http://www.bized.co.uk/cgi-bin/glossarydb/search.pl?glossearch=niche%20marketing&searchtitlesonly=yes niche marketing] : bized
  +
  -
  [[Category:Kinh tế ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  03:29, ngày 4 tháng 4 năm 2009


  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  tiếp thị hồng tâm, tiếp thị trọng điểm (concentrated marketing)

  Mục đích ngắm vào một hay nhiều phân đoạn nhỏ và đạt tới sự thống lĩnh tại hồng tâm (điểm trung tâm nhất) của (các) phân đoạn đó.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X