• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Đấu thầu== =====Không mở thầu công khai đối với các bản chào hàng===== ::Sử dụng trong chào hàng cạnh tranh)
  Hiện nay (20:21, ngày 24 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  ==Đấu thầu==
  ==Đấu thầu==
  =====Không mở thầu công khai đối với các bản chào hàng=====
  =====Không mở thầu công khai đối với các bản chào hàng=====
  - 
  ::Sử dụng trong chào hàng cạnh tranh
  ::Sử dụng trong chào hàng cạnh tranh
   +
  [[Thể_loại:Đấu thầu]]
  [[Thể_loại:Đấu thầu]]

  Hiện nay

  Đấu thầu

  Không mở thầu công khai đối với các bản chào hàng
  Sử dụng trong chào hàng cạnh tranh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X