• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Sự không trả tiền, sự không thanh toán===== == Từ điển Kinh tế == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====ngưng thanh to...)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  Dòng 13: Dòng 11:
  == Kinh tế ==
  == Kinh tế ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====ngưng thanh toán=====
  +
  =====ngưng thanh toán=====
  -
  =====sự không trả tiền=====
  +
  =====sự không trả tiền=====
  -
  =====sự ngưng thanh toán=====
  +
  =====sự ngưng thanh toán=====
  -
  =====sự từ chối trả tiền=====
  +
  =====sự từ chối trả tiền=====
  -
  =====từ chối trả tiền=====
  +
  =====từ chối trả tiền=====
  === Nguồn khác ===
  === Nguồn khác ===
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=non-payment non-payment] : Corporateinformation
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=non-payment non-payment] : Corporateinformation
  -
  == Oxford==
   
  -
  ===N.===
   
  -
  =====Failure to pay; a lack of payment.=====
  +
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Kinh tế ]][[Category:Từ điển Oxford]]
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Kinh tế ]][[Category:Từ điển Oxford]]
  +

  03:23, ngày 4 tháng 4 năm 2009


  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự không trả tiền, sự không thanh toán

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  ngưng thanh toán
  sự không trả tiền
  sự ngưng thanh toán
  sự từ chối trả tiền
  từ chối trả tiền

  Nguồn khác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X