• (Khác biệt giữa các bản)
  (thêm thông tin)
  Hiện nay (20:20, ngày 24 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  ==Kinh tế==
  ==Kinh tế==
  -
  ===== đề nghị không tiêu chuẩn =====<!-- Xin mời bạn hãy tham gia đóng góp -->
   
  -
  <!-- Tại Tra Từ -->
   
  =====additional information: a form of contract which a business offers to a supplier to supply a fixed amount of products with specific requirements. The price is normal lower than the market price.=====
  =====additional information: a form of contract which a business offers to a supplier to supply a fixed amount of products with specific requirements. The price is normal lower than the market price.=====

  Hiện nay

  Kinh tế

  additional information: a form of contract which a business offers to a supplier to supply a fixed amount of products with specific requirements. The price is normal lower than the market price.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X