• (Khác biệt giữa các bản)
  (/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  (đóng góp từ Nostalgia tại CĐ Kinhteđóng góp từ Nostalgia tại CĐ Kythuat)
  Dòng 10: Dòng 10:
  =====Nỗi nhớ nhà, lòng nhớ quê hương=====
  =====Nỗi nhớ nhà, lòng nhớ quê hương=====
  -
  =====Nỗi luyến tiếc quá khứ=====
  +
  =====Nỗi luyến tiếc quá khứ, nỗi nhớ =====
  == Oxford==
  == Oxford==
  Dòng 26: Dòng 26:
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=nostalgia nostalgia] : National Weather Service
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=nostalgia nostalgia] : National Weather Service
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
   +
  [[Thể_loại:Từ điển Oxford]]
   +
  [[Thể_loại:Tham khảo chung]]
   +
  [[Thể_loại:Kinhte]]
   +
  [[Thể_loại:Kythuat]]

  18:21, ngày 14 tháng 5 năm 2008

  /nɔs'tælʤiə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nỗi nhớ nhà, lòng nhớ quê hương
  Nỗi luyến tiếc quá khứ, nỗi nhớ

  Oxford

  N.

  (often foll. by for) sentimental yearning for a period ofthe past.
  Regretful or wistful memory of an earlier time.
  Severe homesickness.
  Nostalgic adj. nostalgically adv.[mod.L f. Gk nostos return home]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X