• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (16:27, ngày 24 tháng 7 năm 2011) (Sửa) (undo)
  (thêm)
   
  Dòng 3: Dòng 3:
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  =====Tính từ=====
  =====Tính từ=====
  -
  =====Nhớ nhà, nhớ quê hương=====
  +
  =====Nhớ nhà, nhớ quê hương, bồi hồi=====
  =====Luyến tiếc quá khứ=====
  =====Luyến tiếc quá khứ=====

  Hiện nay

  /nɔs´tældʒik/

  Thông dụng

  Tính từ
  Nhớ nhà, nhớ quê hương, bồi hồi
  Luyến tiếc quá khứ

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X