• Revision as of 00:09, ngày 11 tháng 8 năm 2010 by Hnb01 (Thảo luận | đóng góp)
  (khác) ← Bản trước | xem bản hiện nay (khác) | Bản sau → (khác)
  /ˈnoʊʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ý niệm, khái niệm
  a vague notion of...
  một khái niệm mơ hồ về...
  to have no notion of...
  chẳng có một ý niệm gì về...
  Ý kiến, quan điểm
  such is the common notion
  đó là ý kiến chung, đó là quan điểm chung
  Ý định
  he has no notion of resigning
  nó không có ý định từ chức
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đồ dùng lặt vặt, tạp hoá
  notion store
  ( định ngữ) hàng tạp hoá

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  khái niệm
  logical notion
  khái niệm logic
  quan điểm
  quan niệm

  Toán & tin

  (toán logic ) khái niệm, quan niệm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X