• (Khác biệt giữa các bản)
  (đóng góp từ Oafishly tại CĐ Kinhteđóng góp từ Oafishly tại CĐ Kythuat)
  Hiện nay (01:21, ngày 21 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  - 
  =====/'''<font color="red">'oufiʃli</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">'oufiʃli</font>'''/=====
  - 
  - 
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Tính từ===
  ===Tính từ===

  Hiện nay

  /'oufiʃli/

  Thông dụng

  Tính từ

  Xem oafish

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X