• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 1: Dòng 1:
  =====/'''<font color="red">´ɔf´ʃɔ:</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">´ɔf´ʃɔ:</font>'''/=====
  === Giao thông & vận tải===
  === Giao thông & vận tải===
  -
  =====ở ngoài khơi=====
  +
  =====ở ngoài khơi=====
  -
  == Tham khảo chung ==
  +
  [[Thể_loại:Giao thông & vận tải]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]
  -
   
  +
  -
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=off-shore off-shore] : Corporateinformation
  +
  -
  [[Category:Giao thông & vận tải]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  16:01, ngày 22 tháng 6 năm 2009

  /´ɔf´ʃɔ:/

  Giao thông & vận tải

  ở ngoài khơi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X