• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Đấu thầu== =====Bên mời thầu (mời chào hàng)===== ::A person (a buyer) to whom a supply offer is made)
  Hiện nay (20:21, ngày 24 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  ==Đấu thầu==
  ==Đấu thầu==
  =====Bên mời thầu (mời chào hàng)=====
  =====Bên mời thầu (mời chào hàng)=====
  - 
  ::[[A]] [[person]] ([[a]] [[buyer]]) [[to]] [[whom]] [[a]] [[supply]] [[offer]] [[is]] [[made]]
  ::[[A]] [[person]] ([[a]] [[buyer]]) [[to]] [[whom]] [[a]] [[supply]] [[offer]] [[is]] [[made]]
   +
  [[Thể_loại:Đấu thầu]]
  [[Thể_loại:Đấu thầu]]

  Hiện nay

  Đấu thầu

  Bên mời thầu (mời chào hàng)
  A person (a buyer) to whom a supply offer is made

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X