• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Đấu thầu== =====Nhà cung cấp===== ::A supplier who makes a bid for an offer in response to a purchase or a [[tend...)
  Hiện nay (20:21, ngày 24 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  ==Đấu thầu==
  ==Đấu thầu==
  =====Nhà cung cấp=====
  =====Nhà cung cấp=====
  - 
  ::[[A]] [[supplier]] [[who]] [[makes]] [[a]] [[bid]] [[for]] [[an]] [[offer]] [[in]] [[response]] [[to]] [[a]] [[purchase]] [[or]] [[a]] [[tender]] [[enquiry]]
  ::[[A]] [[supplier]] [[who]] [[makes]] [[a]] [[bid]] [[for]] [[an]] [[offer]] [[in]] [[response]] [[to]] [[a]] [[purchase]] [[or]] [[a]] [[tender]] [[enquiry]]
   +
  [[Thể_loại:Đấu thầu]]
  [[Thể_loại:Đấu thầu]]

  Hiện nay

  Đấu thầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X