• (Khác biệt giữa các bản)

  PhanXiPang (Thảo luận | đóng góp)
  (New page: ==Đấu thầu== =====Nhà cung cấp===== ::A supplier who makes a bid for an offer in response to a purchase or a [[tend...)
  So với sau →

  03:26, ngày 10 tháng 4 năm 2009

  Đấu thầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X