• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  == Hóa học & vật liệu==
  == Hóa học & vật liệu==
  -
  +
   
  -
  =====cửa nạp dầu=====
  +
  =====cửa nạp dầu=====
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  -
  =====lô rót dầu=====
  +
  =====lô rót dầu=====
  =====lối dầu vào=====
  =====lối dầu vào=====
  Dòng 15: Dòng 13:
  =====lỗ tra dầu, lỗ bơm dầu=====
  =====lỗ tra dầu, lỗ bơm dầu=====
  -
   
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=oil%20inlet oil inlet] : National Weather Service
  +
   
  -
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=oil%20inlet oil inlet] : Chlorine Online
  +
  [[Category:Hóa học & vật liệu]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]][[Category:Xây dựng]]
  -
  [[Category:Hóa học & vật liệu]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]][[Category:Xây dựng]]
  +

  03:37, ngày 4 tháng 4 năm 2009


  Hóa học & vật liệu

  cửa nạp dầu

  Kỹ thuật chung

  lô rót dầu
  lối dầu vào

  Xây dựng

  lỗ tra dầu, lỗ bơm dầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X