• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (20:01, ngày 23 tháng 9 năm 2011) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 43: Dòng 43:
  =====Một lần cho mãi mãi; dứt khoát=====
  =====Một lần cho mãi mãi; dứt khoát=====
  -
  ::[[once]] [[in]] [[a]] [[white]]
  +
  ::[[once]] [[in]] [[a]] [[while]]
  ::thỉnh thoảng, đôi khi
  ::thỉnh thoảng, đôi khi
  ::[[once]] [[in]] [[blue]] [[moon]]
  ::[[once]] [[in]] [[blue]] [[moon]]
  Dòng 49: Dòng 49:
  ::[[once]] [[too]] [[often]]
  ::[[once]] [[too]] [[often]]
  ::quá nhiều lần
  ::quá nhiều lần
   +
  ===Tính từ===
  ===Tính từ===

  Hiện nay

  /wʌns/

  Thông dụng

  Phó từ

  Một lần
  once more try
  thêm một lần cố gắng nữa
  Một khi
  when once he understands
  một khi nó đã hiểu
  Trước kia, xưa kia
  Đã có một thời
  once famous artist
  nghệ sĩ nổi danh một thời
  once upon a time
  ngày xửa, ngày xưa
  once or twice
  một hay hai lần
  once more
  nce again
  Thêm một lần nữa
  all at once

  Xem all

  once at once
  ngay một lúc, cùng một lúc
  Lập tức
  for once
  ust this once
  Ít nhất là một lần
  once and again

  Xem again

  once bitten, twice shy
  (tục ngữ) phải một bận, cạch đến già
  Once and for all
  Một lần cho mãi mãi; dứt khoát
  once in a while
  thỉnh thoảng, đôi khi
  once in blue moon
  năm thì mười hoạ (rất hiếm)
  once too often
  quá nhiều lần

  Tính từ

  Trước đây; đã từng là
  my once master
  đã từng là ông chủ của tôi

  Liên từ

  Khi mà, ngay khi, một khi
  once he hesitates we have him
  một khi nó do dự là ta thắng nó đấy
  you are only young once
  như only

  Danh từ

  Một lần, một dịp duy nhất
  once is enough for me
  một lần là đủ đối với tôi

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  một lần; đôi khi, hoạ hoằn
  at once
  ngay lapạ tức, tức khắc

  Kỹ thuật chung

  đôi khi
  một lần
  một lần, đôi khi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X