• (Khác biệt giữa các bản)
  (sửa format)
  Hiện nay (20:24, ngày 24 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  =====/'''<font color="red">,ɒfi:'u:kəs</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">,ɒfi:'u:kəs</font>'''/=====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  - 
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===
  - 
  =====chòm sao Xà phu=====
  =====chòm sao Xà phu=====

  Hiện nay

  /,ɒfi:'u:kəs/

  Thông dụng

  Danh từ

  chòm sao Xà phu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X