• (Khác biệt giữa các bản)
  (thêm phiên âm)
  (sửa format)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">/ˌoʊtoʊˌraɪnoʊˌlærɪŋˈgɒlədʒi/</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">ˌoʊtoʊˌraɪnoʊˌlærɪŋˈgɒlədʒi</font>'''/=====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  21:09, ngày 30 tháng 6 năm 2010

  /ˌoʊtoʊˌraɪnoʊˌlærɪŋˈgɒlədʒi/

  Thông dụng

  Danh từ

  (y học) khoa tai mũi họng

  Y học

  kkoa tai mũi - họng, tai - mũi thanh quản học

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X