• (Khác biệt giữa các bản)

  127.0.0.1 (Thảo luận)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== ===Ngoại động từ=== =====Đuổi, trục xuất; hất cẳng, thay thế===== =====Tước===== ::oust a rival from office ::h...)
  So với sau →

  09:42, ngày 16 tháng 11 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Đuổi, trục xuất; hất cẳng, thay thế
  Tước
  oust a rival from office
  hất cẳng một kẻ kình địch ra khỏi cơ quan

  Oxford

  V.tr.

  (usu. foll. by from) drive out or expel, esp. byforcing oneself into the place of.
  (usu. foll. by of) Law put(a person) out of possession; deprive. [AF ouster, OF ostertake away, f. L obstare oppose, hinder (as OB-, stare stand)]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X