• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 11: Dòng 11:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  -
  === Oxford===
   
  -
  =====V.tr.=====
   
  -
  =====(past and past part. -shot) 1 shoot better or furtherthan (another person).=====
   
  -
  =====Esp. US score more goals, points,etc. than (another player or team).=====
  +
   
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Từ điển Oxford]]
  +
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Từ điển Oxford]]

  10:03, ngày 1 tháng 4 năm 2009

  /¸aut´ʃu:t/

  Thông dụng

  Ngoại động từ .outshot

  Bắn giỏi hơn
  Bắn vượt qua
  Bắn ra; nảy (mầm...), mọc (rễ...)

  Chuyên ngành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X