• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (10:28, ngày 19 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  - 
  - 
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
   
  =====sự phát hình ngoài stuđio=====
  =====sự phát hình ngoài stuđio=====
  - 
  =====sự phát thanh ngoài studio=====
  =====sự phát thanh ngoài studio=====
  - 
  =====sự truyền thông ngoài studio=====
  =====sự truyền thông ngoài studio=====

  Hiện nay

  Kỹ thuật chung

  sự phát hình ngoài stuđio
  sự phát thanh ngoài studio
  sự truyền thông ngoài studio

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X