• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 7: Dòng 7:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
   
  -
  |}
  +
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Từ điển Oxford]]
  -
  === Oxford===
  +
  -
  =====V.tr.=====
  +
  -
  =====(-sitting; past and past part. -sat) sit longer than(another person or thing).=====
  +
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Từ điển Oxford]]
  +

  03:25, ngày 4 tháng 4 năm 2009

  /¸aut´sit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ .outsat

  Ngồi lâu hơn (ai); ngồi quá thời hạn của (cái gì)

  Chuyên ngành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X