• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 15: Dòng 15:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  -
  === Oxford===
   
  -
  =====V. & n.=====
   
  -
  =====S.Afr.=====
   
  -
  =====V. (-spanned, -spanning) 1 tr. (also absol.)unharness (animals) from a cart, plough, etc.=====
   
  -
  =====Intr. break awagon journey.=====
  +
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  -
   
  +
  -
  =====N. a place for grazing or encampment. [S.Afr.Du. uitspannen unyoke]=====
  +
  -
   
  +
  -
  == Tham khảo chung ==
  +
  -
   
  +
  -
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=outspan outspan] : Corporateinformation
  +
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  03:28, ngày 4 tháng 4 năm 2009

  /´aut¸spæn/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Tháo yên cương cho (ngựa), tháo ách cho (trâu bò...)

  Nội động từ

  Tháo yên cương, tháo ách

  Danh từ

  Sự tháo yên cương, sự tháo ách
  Chỗ tháo yên cương, chỗ tháo ách; lúc tháo yên cương, lúc tháo ách

  Chuyên ngành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X