• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 9: Dòng 9:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  -
  === Oxford===
   
  -
  =====V.tr.=====
   
  -
  =====(-stepped, -stepping) step outside or beyond.=====
   
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  -
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=outstep outstep] : Corporateinformation
  +
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  03:36, ngày 4 tháng 4 năm 2009

  /¸aut´step/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Vượt quá, đi quá
  to outstep the truth
  vượt quá sự thật

  Chuyên ngành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X