• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (05:02, ngày 17 tháng 8 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 14: Dòng 14:
  ===Từ đồng nghĩa===
  ===Từ đồng nghĩa===
  =====verb=====
  =====verb=====
  -
  :[[abrogate]] , [[annul]] , [[cancel]] , [[disallow]] , [[invalidate]] , [[negate]] , [[nullify]] , [[override]] , [[overturn]] , [[quash]] , [[rescind]] , [[reverse]] , [[revoke]] , [[strike down]] , [[veto]] , [[void]] , [[set aside]] , [[supersede]]
  +
  :[[abrogate]] , [[annul]] , [[can] , [[disallow]] , [[invalidate]] , [[negate]] , [[nullify]] , [[override]] , [[overturn]] , [[quash]] , [[rescind]] , [[reverse]] , [[revoke]] , [[strike down]] , [[veto]] , [[void]] , [[set aside]] , [[supersede]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]

  Hiện nay

  /ˌoʊvərˈrul/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Cai trị, thống trị
  (pháp lý) bác bỏ, bãi bỏ, gạt bỏ

  Nội động từ

  Hơn, thắng thế

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X