• (Khác biệt giữa các bản)
  (đóng góp từ Pabulum tại CĐ Kinhteđóng góp từ Pabulum tại CĐ Kythuat)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  - 
  =====/'''<font color="red">'pæbjuləm</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">'pæbjuləm</font>'''/=====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Dòng 11: Dòng 7:
  ::món ăn tinh thần
  ::món ăn tinh thần
  -
  == Y học==
  +
  ==Chuyên ngành==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  {|align="right"
   +
  | __TOC__
   +
  |}
   +
  === Y học===
  =====thực phẩm, thức ăn=====
  =====thực phẩm, thức ăn=====
  -
   
  +
  === Kinh tế ===
  -
  == Kinh tế ==
  +
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  -
   
  +
  =====đồ ăn=====
  =====đồ ăn=====
  =====thức ăn=====
  =====thức ăn=====
  -
   
  +
  === Oxford===
  -
  == Oxford==
  +
  =====N.=====
  -
  ===N.===
  +
  -
   
  +
  =====Food, esp. for the mind (mental pabulum). [L f. pascerefeed]=====
  =====Food, esp. for the mind (mental pabulum). [L f. pascerefeed]=====

  18:13, ngày 7 tháng 7 năm 2008

  /'pæbjuləm/

  Thông dụng

  Danh từ

  (nghĩa bóng) thức ăn; món ăn
  mental pabulum
  món ăn tinh thần

  Chuyên ngành

  Y học

  thực phẩm, thức ăn

  Kinh tế

  đồ ăn
  thức ăn

  Oxford

  N.
  Food, esp. for the mind (mental pabulum). [L f. pascerefeed]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X