• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (04:00, ngày 25 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  =====/'''<font color="red">'pædlbɔks</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">'pædlbɔks</font>'''/=====
  - 
  - 
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  =====Danh từ=====
  =====Danh từ=====
  =====Bao guồng (tàu thuỷ)=====
  =====Bao guồng (tàu thuỷ)=====

  Hiện nay

  /'pædlbɔks/

  Thông dụng

  Danh từ
  Bao guồng (tàu thuỷ)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X