• (Khác biệt giữa các bản)
  (/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">peintə</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xin cám ơn bạn --> =====
  +
  =====/'''<font color="red">peintə</font>'''/=====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  10:39, ngày 12 tháng 6 năm 2008

  /peintə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thợ sơn
  Hoạ sĩ
  a famous painter
  hoạ sĩ nổi tiếng
  Dây neo (thuyền tàu)

  Cấu trúc từ

  to cut the painter
  (nghĩa bóng) cắt đứt, đoạn tuyệt

  Giao thông & vận tải

  Nghĩa chuyên ngành

  dây néo (cố định tàu thuyền)

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  họa sĩ
  thợ quét vôi
  thợ sơn

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X