• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 10: Dòng 10:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  -
  === Oxford===
   
  -
  =====Adj.=====
   
  -
  =====(paintier, paintiest) 1 of or covered in paint.=====
   
  -
  =====(of apicture etc.) overcharged with paint.=====
  +
   
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Từ điển Oxford]]
  +
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Từ điển Oxford]]

  07:55, ngày 1 tháng 4 năm 2009

  / 'peinti/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) sơn, (thuộc) màu, (thuộc) thuốc vẽ
  painty smell
  mùi sơn
  Đậm màu quá (bức vẽ)

  Chuyên ngành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X