• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'''<font color="red">'pæliə,oubə'tænik</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">¸pælioubə´tænik</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">¸pæli:oubə´tænik</font>'''/=====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  16:01, ngày 9 tháng 6 năm 2008

  /¸pæli:oubə´tænik/

  Thông dụng

  Cách viết khác palaeobotanical

  Tính từ

  Thuộc cổ thực vật học

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X