• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  (đóng góp từ Palais tại CĐ Kinhteđóng góp từ Palais tại CĐ Kythuat)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">['p&#230;lei]
  +
  =====/'''<font color="red">'p&#230;leiz</font>'''/=====
  -
  </font>'''/=====
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
   
  Dòng 24: Dòng 22:
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=palais palais] : Corporateinformation
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=palais palais] : Corporateinformation
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=palais palais] : Chlorine Online
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=palais palais] : Chlorine Online
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
   +
  [[Thể_loại:Từ điển Oxford]]
   +
  [[Thể_loại:Tham khảo chung]]

  16:49, ngày 9 tháng 6 năm 2008

  /'pæleiz/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thông tục) vũ trường công cộng

  Oxford

  N.

  Colloq. a public hall for dancing. [F palais (de danse)(dancing) hall]

  Tham khảo chung

  • palais : National Weather Service
  • palais : Corporateinformation
  • palais : Chlorine Online

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X