• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  (/'''<font color="red">/pəˈrɛntl</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">/pəˈrɛntl</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">/p&#601;'rentl</font>'''/=====
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +

  22:44, ngày 29 tháng 5 năm 2008

  //pə'rentl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) cha mẹ
  parental love
  tình thương cha mẹ
  children lacking parental care
  những đứa trẻ thiếu sự chăm sóc của cha mẹ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X