• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 1: Dòng 1:
  =====/'''<font color="red">´pæsə¸rain</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">´pæsə¸rain</font>'''/=====
  - 
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Tính từ===
  ===Tính từ===
  - 
  =====(động vật học) (thuộc) chim sẻ=====
  =====(động vật học) (thuộc) chim sẻ=====
  - 
  =====Nhỏ như chim sẻ=====
  =====Nhỏ như chim sẻ=====
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===
  - 
  =====(động vật học) chim sẻ; chim thuộc bộ chim sẻ=====
  =====(động vật học) chim sẻ; chim thuộc bộ chim sẻ=====
  -
  ==Chuyên ngành==
  +
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]
  -
  {|align="right"
  +
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  -
  === Oxford===
  +
  -
  =====N. & adj.=====
  +
  -
  =====N. any perching bird of the order Passeriformes,having feet with three toes pointing forward and one pointingbackwards, including sparrows and most land birds.=====
  +
  -
   
  +
  -
  =====Adj.=====
  +
  -
   
  +
  -
  =====Ofor relating to this order.=====
  +
  -
   
  +
  -
  =====Of the size of a sparrow. [Lpasser sparrow]=====
  +
  -
   
  +
  -
  == Tham khảo chung ==
  +
  -
   
  +
  -
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=passerine passerine] : Chlorine Online
  +
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  17:56, ngày 19 tháng 6 năm 2009

  /´pæsə¸rain/

  Thông dụng

  Tính từ

  (động vật học) (thuộc) chim sẻ
  Nhỏ như chim sẻ

  Danh từ

  (động vật học) chim sẻ; chim thuộc bộ chim sẻ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X