• (Khác biệt giữa các bản)

  127.0.0.1 (Thảo luận)
  (New page: == Từ điển Hóa học & vật liệu== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====phép thử độ xuyên thấu===== =====phép xác định độ quánh===== == Từ điển Toán & tin...)
  So với sau →

  11:00, ngày 17 tháng 11 năm 2007

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  phép thử độ xuyên thấu
  phép xác định độ quánh

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  sự thí nghiệm xuyên

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  thí nghiệm độ xuyên (để đo độ cứng)

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  phép thử khả năng thấm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X