• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Hóa học & vật liệu== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====phép thử độ xuyên thấu===== =====phép xác định độ quánh===== == Từ điển Toán & tin...)
  (Nghĩa chuyên ngành)
  Dòng 20: Dòng 20:
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  =====phép thử khả năng thấm=====
  =====phép thử khả năng thấm=====
  -
  [[Category:Hóa học & vật liệu]][[Category:Toán & tin ]][[Category:Xây dựng]][[Category:Kỹ thuật chung ]]
  +
  =====phương pháp kiểm tra khuyết tật bằng thẩm thấu=====
   +
   
   +
  [[Thể_loại:Hóa học & vật liệu]]
   +
  [[Thể_loại:Toán & tin]]
   +
  [[Thể_loại:Xây dựng]]
   +
  [[Thể_loại:Kỹ thuật chung]]

  02:15, ngày 4 tháng 6 năm 2008

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  phép thử độ xuyên thấu
  phép xác định độ quánh

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  sự thí nghiệm xuyên

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  thí nghiệm độ xuyên (để đo độ cứng)

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  phép thử khả năng thấm
  phương pháp kiểm tra khuyết tật bằng thẩm thấu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X