• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (12:32, ngày 22 tháng 6 năm 2012) (Sửa) (undo)
  (V-A)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
   +
  == Xây dựng==
   +
  =====Giấy cam kết thực hiện hợp đồng=====
  == Môi trường==
  == Môi trường==
  =====Trái phiếu hoạt động=====
  =====Trái phiếu hoạt động=====

  Hiện nay

  Xây dựng

  Giấy cam kết thực hiện hợp đồng

  Môi trường

  Trái phiếu hoạt động
  Tiền hay vật bảo đảm được đặt cọc trước khi giấy phép hoạt động một bãi rác được cấp. Chúng được giữ để bảo đảm rằng tất cả các yêu cầu về hoạt động và đóng cửa bãi rác sau đó được tiến hành một cách trung thực. Tiền này được trả lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X