• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Đom đóm mắt===== == Từ điển Y học== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====đom dóm mắt===== ==Từ điển Oxford== ===N....)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  Dòng 13: Dòng 11:
  == Y học==
  == Y học==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====đom dóm mắt=====
  +
  =====đom dóm mắt=====
  -
   
  +
  -
  == Oxford==
  +
  -
  ===N.===
  +
  -
   
  +
  -
  =====The sensation of rings of light produced by pressure on theeyeball due to irritation of the retina. [irreg. f. Gk phoslight + phaino show]=====
  +

  07:17, ngày 1 tháng 4 năm 2009


  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đom đóm mắt

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  đom dóm mắt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X