• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 5: Dòng 5:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  === Xây dựng===
  === Xây dựng===
  =====vòng găng pit tông, xec măng=====
  =====vòng găng pit tông, xec măng=====
  Dòng 16: Dòng 14:
  === Hóa học & vật liệu===
  === Hóa học & vật liệu===
  -
  =====séc măng pittong=====
  +
  =====séc măng pittong=====
  ::[[piston]] [[ring]] [[sticking]]
  ::[[piston]] [[ring]] [[sticking]]
  ::sự gắn séc măng pittong
  ::sự gắn séc măng pittong
  =====vòng găng pittong=====
  =====vòng găng pittong=====
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  -
  =====bạc séc-măng pittông=====
  +
  =====bạc séc-măng pittông=====
  -
  =====vòng găng pittông=====
  +
  =====vòng găng pittông=====
  ::[[piston]] [[ring]] [[groove]]
  ::[[piston]] [[ring]] [[groove]]
  ::rãnh vòng găng pittông
  ::rãnh vòng găng pittông
  Dòng 30: Dòng 28:
  ::[[piston]] [[ring]] [[sticking]]
  ::[[piston]] [[ring]] [[sticking]]
  ::sự kẹt vòng găng pittông
  ::sự kẹt vòng găng pittông
  -
  =====vòng pit-tông=====
  +
  =====vòng pit-tông=====
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=piston%20ring piston ring] : National Weather Service
  +
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Hóa học & vật liệu]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]][[Category:Cơ - Điện tử]][[Category:Xây dựng]]
  -
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=piston%20ring piston ring] : Corporateinformation
  +
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Hóa học & vật liệu]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]][[Category:Cơ - Điện tử]][[Category:Xây dựng]]
  +

  03:25, ngày 4 tháng 4 năm 2009

  Thông dụng

  Danh từ

  Bạc pít-tông

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  vòng găng pit tông, xec măng

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Vòng găng pittông, xecmăng

  Hóa học & vật liệu

  séc măng pittong
  piston ring sticking
  sự gắn séc măng pittong
  vòng găng pittong

  Kỹ thuật chung

  bạc séc-măng pittông
  vòng găng pittông
  piston ring groove
  rãnh vòng găng pittông
  piston ring joint
  mối nối vòng găng pittong
  piston ring sticking
  sự kẹt vòng găng pittông
  vòng pit-tông

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X