• (Khác biệt giữa các bản)
  n (Thêm)
  n (Thêm)
  Dòng 1: Dòng 1:
  =====/'''<font color="red">"pɨˈtaɪ.ə"</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">"pɨˈtaɪ.ə"</font>'''/=====
  -
  ==Từ điển thông dụng==
  +
  ==Thông dụng==
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===

  07:02, ngày 7 tháng 7 năm 2010

  /"pɨˈtaɪ.ə"/

  Thông dụng

  Danh từ

  Quả thanh long

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X