• Revision as of 13:55, ngày 24 tháng 9 năm 2008 by DangBaoLam (Thảo luận | đóng góp)
  /plænt , plɑnt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thực vật
  plants need light and water
  thực vật cần ánh sáng và nước
  plant life
  (thuộc ngữ) đời sống thực vật
  Sự mọc
  in plant
  đang mọc lên
  to lose plant
  chết lụi
  to miss plant
  không nẩy mầm được
  Dáng đứng, thế đứng
  Máy móc, thiết bị (dùng trong quy trình sản xuất..)
  plant hire
  (thuộc ngữ) thuê máy móc thiết bị
  (từ lóng) người gài vào (một tổ chức nào để làm tay trong); vật gài bí mật (vào nơi nào (như) bom, máy ghi âm...)

  Ngoại động từ

  Trồng, gieo
  to plant a tree
  trồng cây
  to plant seeds
  gieo hạt
  to plant a field with rice
  trồng lúa trên một mảnh ruộng
  Cắm, đóng chặt xuống (cọc...)
  Động từ phãn thân to plant oneself đứng (ở một chỗ nào để quan sát, dò xét...)
  Thả (cá con... xuống ao cá)
  Di (dân) đến ở... đưa (người) đến ở...
  to plant people in a district; to plant a district with people
  di dân đến ở một vùng
  Thiết lập, thành lập, đặt (một thành phố, ngôi chùa...)
  Gài (người...) lại làm tay trong; đặt (lính gác...), gài (bom, máy ghi âm...)
  Gieo (ý nghĩ...)
  to plant an idea in someone's mind
  gieo một ý nghĩ vào đầu ai
  Bắn, giáng, ném, đâm...
  to plant a bullet in the target
  bắn một viên đạn vào bia
  to plant a blow on...
  giáng một đòn vào...
  Bỏ rơi
  to find oneself planted on a desert island
  thấy mình bị bỏ rơi trên một đảo hoang
  Chôn (ai)
  (từ lóng) giấu, oa trữ (hàng ăn cắp...)
  (từ lóng) bỏ (cát vàng, quặng (khoáng chất)...) vào mỏ (để đánh lừa người định mua là mỏ có trữ lượng cao)
  (từ lóng) tính (mưu kế lừa đảo)

  Cấu trúc từ

  to plant out
  cấy, chuyển (ở chậu...) xuống đất
  to plant out rice seedling
  cấy mạ
  to plant oneself on someone
  ở lì mãi nhà ai

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Phân xưởng, nhà máy, máy móc, thiết bị kỹ thuật

  Xây dựng

  trạng bị

  Kỹ thuật chung

  cây
  dụng cụ
  dụng cụ thiết bị
  nhà máy

  Giải thích EN: An engineering or production facility; a factory, electric power station, or the like.  .

  Giải thích VN: Một cơ sở sản xuất hoặc kĩ thuật; một nhà máy, nhà máy điện,v.v.

  máy

  Kinh tế

  công xưởng
  optimum scale of plant
  quy mô thích hợp nhất của công xưởng
  plant location
  sự thiết đặt công xưởng
  plant register
  sổ đăng ký tài sản công xưởng
  production plant
  công xưởng sản xuất
  nhà máy
  phân xưởng
  machine plant
  phân xưởng máy
  plant superintendent
  trưởng phân xưởng
  production plant
  phân xưởng sản xuất
  thiết bị
  bottling plant
  thiết bị rót chai
  breaking plant
  thiết bị nghiền đập
  complete plant
  thiết bị trọn bộ
  continuous bleaching plant
  thiết bị tẩy trắng liên tục
  dough manipulation plant
  thiết bị cắt bột nhào
  export of plant and equipment
  sự tái xuất khẩu những thiết bị máy móc đã nhập
  fat-splitting plant
  thiết bị xà phòng hóa chất béo
  loosening plant
  thiết bị tách cọng thuốc lá
  plant assets
  tài sản nhà xưởng thiết bị
  plant factor
  hệ số sử dụng thiết bị
  plant hire company
  công ty cho thuê thiết bị
  plant layout
  bố trí thiết bị nhà xưởng
  plant utilization
  thời gian thực tế sử dụng thiết bị nhà xưởng
  plant-hire
  sự cho thuê thiết bị
  power plant
  thiết bị động lực
  reexport of plant and equipment
  sự tái xuất khẩu những thiết bị máy móc đã nhập
  refrigeration plant
  thiết bị đông lạnh
  thiết bị liên hoàn
  thực vật
  plant food
  sản phẩm thực vật
  plant food
  thức ăn từ thực vật
  plant material
  nguyên liệu thực vật
  plant product
  sản phẩm có nguồn gốc thực vật
  plant quarantine certificate
  giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật
  plant rennet
  proteinaza thực vật
  trạm
  sewage treatment plant
  trạm xử lý nước
  trang thiết bị
  trang thiết bị nhà máy
  xưởng
  animal feed plant
  xưởng thức ăn gia súc
  assembly plant
  xưởng lắp ráp
  coffee plant
  xưởng rang cà phê
  container washing plant
  xưởng rửa công-ten-nơ
  machine plant
  phân xưởng máy
  machine plant
  xưởng cơ khí
  maximum plant capacity
  năng lực sản xuất tối đa của xưởng
  multi-plant company
  công ty có nhiều xưởng
  optimum scale of plant
  quy mô thích hợp nhất của công xưởng
  packing plant
  xưởng bao bì
  packing plant
  xưởng chế biến thực phẩm
  packing plant
  xưởng đóng hộp
  pilot plant
  xưởng sản xuất thử
  plant and machinery register
  sổ sách nhà xưởng và máy móc
  plant assets
  tài sản nhà xưởng thiết bị
  plant fabricator
  người thiết đặt xưởng
  plant layout
  bố trí thiết bị nhà xưởng
  plant location
  sự thiết đặt công xưởng
  plant management
  sự quản lý xưởng sản xuất
  plant manager
  trưởng xưởng
  plant manager
  xưởng trưởng
  plant register
  sổ đăng ký tài sản công xưởng
  plant superintendent
  trưởng phân xưởng
  plant utilization
  thời gian thực tế sử dụng thiết bị nhà xưởng
  processing plant
  xưởng gia công
  production plant
  công xưởng
  production plant
  công xưởng sản xuất
  production plant
  phân xưởng sản xuất
  single plant bargaining
  cuộc đàm phán một xưởng
  xưởng máy
  machine plant
  phân xưởng máy
  Tham khảo

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.
  Flower, vegetable, herb, bush, shrub, tree, vine, weed:Because of all the rain, the plants are flourishing this summer.2 factory, mill, shop, works, workshop, foundry: The new plantin Crawley is hiring lathe operators.
  Equipment, machinery,apparatus; gear, fixtures: The plant includes heavy cranes,JCBs, earth movers, and bulldozers.
  Spy, (undercover orsecret) agent, informer, informant: The new assistant is aplant, sent in by management to report on union activities.
  V.
  Bed (out), sow, seed, set (out), transplant: We planteda herbaceous border along the south wall of the garden.
  Implant, establish, root, fix, ingrain, lodge, instil,insinuate, inject, introduce, impress, imprint: Who planted theidea in your mind that you were a gifted writer?
  Place, put,position, station, assign, situate: Watch-towers are planted at50-foot intervals around the prison.
  Hide, secrete, conceal:The company has planted detectives in the store to watch out forshoplifters.

  Oxford

  N. & v.
  N.
  A any living organism of the kingdom Plantae,usu. containing chlorophyll enabling it to live wholly oninorganic substances and lacking specialized sense organs andthe power of voluntary movement. b a small organism of thiskind, as distinguished from a shrub or tree.
  A machinery,fixtures, etc., used in industrial processes. b a factory.
  Colloq. something, esp. incriminating or compromising,positioned or concealed so as to be discovered later.
  V.tr.1 place (a seed, bulb, or growing thing) in the ground so thatit may take root and flourish.
  (often foll. by in, on, etc.)put or fix in position.
  Deposit (young fish, spawn, oysters,etc.) in a river or lake.
  Station (a person etc.), esp. as aspy or source of information.
  Refl. take up a position(planted myself by the door).
  Cause (an idea etc.) to beestablished esp. in another person's mind.
  Deliver (a blow,kiss, etc.) with a deliberate aim.
  Sl. position or conceal(something incriminating or compromising) for later discovery.9 a settle or people (a colony etc.). b found or establish (acity, community, etc.).
  Bury.
  Plantable adj. plantlet n.plantlike adj. [OE plante & F plante f. L planta sprout, slip,cutting]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X