• (Khác biệt giữa các bản)
  n (sửa phiên âm)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">ˈplɛʒər</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  +
  =====/'''<font color="red">ˈplɛʒuə(r)</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Dòng 47: Dòng 47:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
  {|align="right"
  -
  | __TOC__
  +
  | __TOC__
  |}
  |}
  === Đồng nghĩa Tiếng Anh ===
  === Đồng nghĩa Tiếng Anh ===
  Dòng 76: Dòng 76:
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=pleasure pleasure] : National Weather Service
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=pleasure pleasure] : National Weather Service
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]

  03:36, ngày 12 tháng 12 năm 2008

  /ˈplɛʒuə(r)/

  Thông dụng

  Danh từ

  Niềm vui thích, điều thích thú, điều thú vị
  a day of pleasure
  một ngày vui thú
  It's a pleasure to...
  Thật là thú vị được...
  to take pleasure in...
  thích thú với...
  with pleasure
  xin vui lòng, rất hân hạnh
  Khoái lạc, hoan lạc (tình dục); sự ăn chơi trụy lạc
  a life given up to pleasure
  cuộc sống ăn chơi truỵ lạc
  a man of pleasure
  một người ưa khoái lạc, một người ăn chơi trụy lạc
  Ý muốn, ý thích, ước mong
  What's your pleasure, sir?
  Thưa ông muốn mua gì?, thưa ông cần gì?
  I shall not consult his pleasure
  tôi sẽ không hỏi ý muốn của hắn ta
  at pleasure
  tuỳ ý muốn, tuỳ ý thích
  at someone's pleasure
  tuỳ ý muốn của ai
  that can be postponed during our pleasure
  việc đó có thể để chậm lâu chừng nào tuỳ theo ý muốn của chúng ta

  Ngoại động từ

  Làm vui lòng, làm vui thích, làm vừa ý (ai)

  Nội động từ

  ( + in) thích thú với, vui thích với, thú vị với
  to pleasure in something
  thích thú với cái gì
  to pleasure in doing something
  thích thú làm cái gì

  Chuyên ngành

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.
  Enjoyment, happiness, delight, joy, satisfaction,fulfilment, contentment, gratification; comfort, recreation,amusement, entertainment, diversion: It is a pleasure to meetyou at last. Fred derives so much pleasure from tinkering withhis model railways. 2 choice, option, desire, wish, preference,fancy, inclination, discretion: Feel free to come and go atyour pleasure.

  Oxford

  N. & v.
  N.
  A feeling of satisfaction or joy.
  Enjoyment.3 a source of pleasure or gratification (painting was my chiefpleasure; it is a pleasure to talk to them).
  Formal aperson's will or desire (what is your pleasure?).
  Sensualgratification or enjoyment (a life of pleasure).
  (attrib.)done or used for pleasure (pleasure-ground).
  V.
  Tr. give(esp. sexual) pleasure to.
  Intr. (often foll. by in) takepleasure.

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X