• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Tính từ=== =====Đầy không khí===== ::a pneumatic tyre ::bánh hơi ::pneumatic hammer ::búa hơ...)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">nju:'m&#230;tik</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
   
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->

  13:19, ngày 6 tháng 6 năm 2008

  /nju:'mætik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đầy không khí
  a pneumatic tyre
  bánh hơi
  pneumatic hammer
  búa hơi, búa gió
  (kỹ thuật) chạy bằng khí, chạy bằng hơi; làm việc nhờ khí nén
  a pneumatic drill
  máy khoan bằng khí nén
  Chạy bằng lốp hơi, có lốp hơi
  (động vật học) có nhiều khoang khí, xốp (xương chim)
  (tôn giáo) (thuộc) tinh thần, (thuộc) linh hồn

  Danh từ

  Lốp hơi, lốp bơm hơi
  Xe chạy bằng lốp hơi

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  thuộc khí

  Vật lý

  Nghĩa chuyên ngành

  thuộc hơi
  thuộc khí nén

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  kiểu khí nén
  automatic pneumatic pump
  bơm kiểu khí nén tự động
  rotary pneumatic tool
  dụng cụ xoay kiểu khí nén

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  khí lực

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  chạy bằng khí
  hơi
  khí nén

  Oxford

  Adj. & n.

  Adj.
  Of or relating to air or wind.
  Containing or operated by compressed air.
  Connected with orcontaining air cavities esp. in the bones of birds or in fish.
  Pneumatically adv. pneumaticity n. [Fpneumatique or L pneumaticus f. Gk pneumatikos f. pneuma windf. pneo breathe]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X