• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (01:05, ngày 6 tháng 8 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  (One intermediate revision not shown.)
  Dòng 2: Dòng 2:
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  -
  =====Tính từ=====
  +
  ===Tính từ===
   +
   
  =====(thuộc) thơ; có tính chất thơ ca; (thuộc) nhà thơ=====
  =====(thuộc) thơ; có tính chất thơ ca; (thuộc) nhà thơ=====
  Dòng 10: Dòng 11:
  ::[[poetical]] [[works]]
  ::[[poetical]] [[works]]
  ::những tác phẩm viết bằng thơ
  ::những tác phẩm viết bằng thơ
  -
  [[Category:Thông dụng]]
  +
  [[Category:Thông dụng]]
   +
  ==Các từ liên quan==
   +
  ===Từ đồng nghĩa===
   +
  =====adjective=====
   +
  :[[lyric]]

  Hiện nay

  /pou´etikəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) thơ; có tính chất thơ ca; (thuộc) nhà thơ
  (thuộc ngữ) như poetic
  Viết bằng thơ
  poetical works
  những tác phẩm viết bằng thơ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  lyric

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X