• Revision as of 20:21, ngày 7 tháng 7 năm 2008 by Admin (Thảo luận | đóng góp)
  /pou´etikəl/

  Thông dụng

  Tính từ
  (thuộc) thơ; có tính chất thơ ca; (thuộc) nhà thơ
  (thuộc ngữ) như poetic
  Viết bằng thơ
  poetical works
  những tác phẩm viết bằng thơ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X