• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 3: Dòng 3:
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===
  -
  =====mũi nhọn (giùi...) mũi kim, đầu ngòi bút; nhánh gạc (hươu nai); cánh (sao) =====
  +
  =====mũi nhọn (giùi...) mũi kim, đầu ngòi bút; nhánh gạc (hươu nai); cánh (sao) =====
  =====dụng cụ có mũi nhọn, kim khắc, kim trổ=====
  =====dụng cụ có mũi nhọn, kim khắc, kim trổ=====
  -
  =====(địa lý,địa chất) mũi đất=====
  +
  =====(địa lý,địa chất) mũi đất=====
  -
  =====(quân sự) đội mũi nhọn=====
  +
  =====(quân sự) đội mũi nhọn=====
  -
  =====mỏm nhọn=====
  +
  =====mỏm nhọn=====
  -
  ::[[the]] [[point]] [[of]] [[the]] [[jaw]] ; [[the]] [[point]]
  +
  ::[[the]] [[point]] [[of]] [[the]] [[jaw]] ; [[the]] [[point]]
  ::(quyền Anh) mỏm cắm, chốt cắm (chỗ đánh dễ bị đo ván)
  ::(quyền Anh) mỏm cắm, chốt cắm (chỗ đánh dễ bị đo ván)
  -
  =====đăng ten ren bằng kim ((cũng) point lace)=====
  +
  =====đăng ten ren bằng kim ((cũng) point lace)=====
  -
  =====(vật lý), (toán học) diểm=====
  +
  =====(vật lý), (toán học) diểm=====
  -
  ::[[point]] [[contact]]
  +
  ::[[point]] [[contact]]
  -
  ::điểm tiếp xúc, tiếp điểm
  +
  ::điểm tiếp xúc, tiếp điểm
  -
  ::[[point]] [[of]] [[intersection]]
  +
  ::[[point]] [[of]] [[intersection]]
  -
  ::giao điểm
  +
  ::giao điểm
  -
  =====(thể dục,thể thao) điểm=====
  +
  =====(thể dục,thể thao) điểm=====
  -
  ::[[to]] [[score]] [[points]]
  +
  ::[[to]] [[score]] [[points]]
  -
  ::ghi điểm
  +
  ::ghi điểm
  -
  ::[[to]] [[give]] [[points]] [[to]] [[somebody]]
  +
  ::[[to]] [[give]] [[points]] [[to]] [[somebody]]
  -
  ::chấp điểm ai; (nghĩa bóng) giỏi hơn ai, cừ hơn ai
  +
  ::chấp điểm ai; (nghĩa bóng) giỏi hơn ai, cừ hơn ai
  -
  ::[[to]] [[win]] [[on]] [[points]]
  +
  ::[[to]] [[win]] [[on]] [[points]]
  -
  ::thắng điểm
  +
  ::thắng điểm
  -
  =====điểm, vấn đề, mặt=====
  +
  =====điểm, vấn đề, mặt=====
  -
  ::[[at]] [[all]] [[points]]
  +
  ::[[at]] [[all]] [[points]]
  -
  ::về mọi điểm, về mọi mặt
  +
  ::về mọi điểm, về mọi mặt
  -
  ::[[to]] [[differ]] [[on]] [[many]] [[points]]
  +
  ::[[to]] [[differ]] [[on]] [[many]] [[points]]
  -
  ::không đồng ý nhau về nhiều điểm
  +
  ::không đồng ý nhau về nhiều điểm
  -
  ::[[a]] [[point]] [[of]] [[honour]]
  +
  ::[[a]] [[point]] [[of]] [[honour]]
  -
  ::điểm danh dự, vấn đề danh dự
  +
  ::điểm danh dự, vấn đề danh dự
  -
  ::[[a]] [[point]] [[of]] [[conscience]]
  +
  ::[[a]] [[point]] [[of]] [[conscience]]
  -
  ::vấn đề lương tâm
  +
  ::vấn đề lương tâm
  -
  ::[[point]] [[of]] [[view]]
  +
  ::[[point]] [[of]] [[view]]
  -
  ::quan điểm
  +
  ::quan điểm
  -
  ::[[to]] [[make]] [[a]] [[point]] [[of]]
  +
  ::[[to]] [[make]] [[a]] [[point]] [[of]]
  -
  ::coi thành vấn đề, coi là cần thiết
  +
  ::coi thành vấn đề, coi là cần thiết
  -
  ::[[to]] [[make]] [[a]] [[point]]
  +
  ::[[to]] [[make]] [[a]] [[point]]
  -
  ::nêu rõ một điểm, nêu rõ vấn đề
  +
  ::nêu rõ một điểm, nêu rõ vấn đề
  -
  ::[[to]] [[the]] [[point]]
  +
  ::[[to]] [[the]] [[point]]
  ::đúng vào vấn đề
  ::đúng vào vấn đề
  -
  ::[[he]] [[carried]] [[his]] [[point]]
  +
  ::[[he]] [[carried]] [[his]] [[point]]
  -
  ::điều anh ta đưa ra đã được chấp nhận
  +
  ::điều anh ta đưa ra đã được chấp nhận
  -
  ::[[to]] [[come]] [[to]] [[the]] [[point]]
  +
  ::[[to]] [[come]] [[to]] [[the]] [[point]]
  -
  ::đi vào vấn đề, đi vào việc
  +
  ::đi vào vấn đề, đi vào việc
  -
  ::[[to]] [[be]] [[off]] [[the]] [[point]]
  +
  ::[[to]] [[be]] [[off]] [[the]] [[point]]
  -
  ::lạc đề
  +
  ::lạc đề
  -
  ::[[in]] [[point]] [[of]] [[fact]]
  +
  ::[[in]] [[point]] [[of]] [[fact]]
  -
  ::thực tế là
  +
  ::thực tế là
  =====điểm, địa điểm, chỗ, hướng, phương=====
  =====điểm, địa điểm, chỗ, hướng, phương=====
  -
  ::[[rallying]] [[point]]
  +
  ::[[rallying]] [[point]]
  -
  ::địa điểm tập trung
  +
  ::địa điểm tập trung
  -
  ::[[cardinal]] [[points]]
  +
  ::[[cardinal]] [[points]]
  ::bốn phương trời
  ::bốn phương trời
  -
  ::[[the]] 32 [[points]] [[of]] [[the]] [[compass]]
  +
  ::[[the]] 32 [[points]] [[of]] [[the]] [[compass]]
  ::32 hướng trên la bàn
  ::32 hướng trên la bàn
  -
  =====lúc=====
  +
  =====lúc=====
  -
  ::[[at]] [[the]] [[point]] [[death]]
  +
  ::[[at]] [[the]] [[point]] [[death]]
  -
  ::lúc hấp hối
  +
  ::lúc hấp hối
  -
  ::[[on]] [[the]] [[point]] [[of]] [[doing]] [[something]]
  +
  ::[[on]] [[the]] [[point]] [[of]] [[doing]] [[something]]
  -
  ::vào lúc bắt tay vào việc gì
  +
  ::vào lúc bắt tay vào việc gì
  =====nét nổi bật, điểm trọng tâm, điểm cốt yếu, điểm lý thú (câu chuyện, câu nói đùa...)=====
  =====nét nổi bật, điểm trọng tâm, điểm cốt yếu, điểm lý thú (câu chuyện, câu nói đùa...)=====
  -
  ::[[I]] [[don't]] [[see]] [[the]] [[point]]
  +
  ::[[I]] [[don't]] [[see]] [[the]] [[point]]
  -
  ::tôi không thấy điểm lý thú ở chỗ nào
  +
  ::tôi không thấy điểm lý thú ở chỗ nào
  =====sự sâu sắc, sự chua cay, sự cay độc, sự châm chọc=====
  =====sự sâu sắc, sự chua cay, sự cay độc, sự châm chọc=====
  -
  ::[[his]] [[remarks]] [[lack]] [[point]]
  +
  ::[[his]] [[remarks]] [[lack]] [[point]]
  -
  ::những nhận xét của anh ta thiếu sâu sắc
  +
  ::những nhận xét của anh ta thiếu sâu sắc
  =====(ngành in) Poang (đơn vị đo cỡ chữ bằng 0, 0138 insơ)=====
  =====(ngành in) Poang (đơn vị đo cỡ chữ bằng 0, 0138 insơ)=====
  -
  +
   
  =====(hàng hải) quăng dây buộc mép buồm=====
  =====(hàng hải) quăng dây buộc mép buồm=====
  -
  +
   
  -
  =====(săn bắn) sự đứng sững vểnh mõm làm hiệu chỉ thú săn (chó săn)=====
  +
  =====(săn bắn) sự đứng sững vểnh mõm làm hiệu chỉ thú săn (chó săn)=====
  -
  ::[[to]] [[make]] [[a]] [[point]]; [[to]] [[come]] [[to]] [[a]] [[point]]
  +
  ::[[to]] [[make]] [[a]] [[point]]; [[to]] [[come]] [[to]] [[a]] [[point]]
  ::đứng sững vểnh mõm làm hiệu chỉ thú săn (chó săn)
  ::đứng sững vểnh mõm làm hiệu chỉ thú săn (chó săn)
  Dòng 117: Dòng 117:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
  {|align="right"
  -
  | __TOC__
  +
  | __TOC__
  |}
  |}
  ===Cơ - Điện tử===
  ===Cơ - Điện tử===
  Dòng 130: Dòng 130:
  =====tiếp điểm bộ ngắt=====
  =====tiếp điểm bộ ngắt=====
  === Toán & tin ===
  === Toán & tin ===
  -
  =====chỉ=====
  +
  =====chỉ=====
  ''Giải thích VN'': Di chuyển con chuột lên trên màn hình, không ấn click nút bấm. Trong ấn loát, point là một đơn vị đo lường cơ bản ( 72 point xấp xỉ bằng 1 inch). Các chương trình máy tính thường bỏ qua chênh lệch nhỏ này, lấy một point chính xác bằng 1/72 inch.
  ''Giải thích VN'': Di chuyển con chuột lên trên màn hình, không ấn click nút bấm. Trong ấn loát, point là một đơn vị đo lường cơ bản ( 72 point xấp xỉ bằng 1 inch). Các chương trình máy tính thường bỏ qua chênh lệch nhỏ này, lấy một point chính xác bằng 1/72 inch.
  -
  =====điểm đạt được=====
  +
  =====điểm đạt được=====
  -
  =====điểm, vị trí=====
  +
  =====điểm, vị trí=====
  -
  =====nhằm vào=====
  +
  =====nhằm vào=====
  ''Giải thích VN'': Di chuyển con chuột lên trên màn hình, không ấn click nút bấm. Trong ấn loát, point là một đơn vị đo lường cơ bản ( 72 point xấp xỉ bằng 1 inch). Các chương trình máy tính thường bỏ qua chênh lệch nhỏ này, lấy một point chính xác bằng 1/72 inch.
  ''Giải thích VN'': Di chuyển con chuột lên trên màn hình, không ấn click nút bấm. Trong ấn loát, point là một đơn vị đo lường cơ bản ( 72 point xấp xỉ bằng 1 inch). Các chương trình máy tính thường bỏ qua chênh lệch nhỏ này, lấy một point chính xác bằng 1/72 inch.
  -
  =====trỏ=====
  +
  =====trỏ=====
  ''Giải thích VN'': Di chuyển con chuột lên trên màn hình, không ấn click nút bấm. Trong ấn loát, point là một đơn vị đo lường cơ bản ( 72 point xấp xỉ bằng 1 inch). Các chương trình máy tính thường bỏ qua chênh lệch nhỏ này, lấy một point chính xác bằng 1/72 inch.
  ''Giải thích VN'': Di chuyển con chuột lên trên màn hình, không ấn click nút bấm. Trong ấn loát, point là một đơn vị đo lường cơ bản ( 72 point xấp xỉ bằng 1 inch). Các chương trình máy tính thường bỏ qua chênh lệch nhỏ này, lấy một point chính xác bằng 1/72 inch.
  -
  ===== Tham khảo =====
   
  -
  *[http://semiconductorglossary.com/default.asp?SearchedField=Yes&SearchTerm=point&x=0&y=0 point] : semiconductorglossary
   
  -
  *[http://foldoc.org/?query=point point] : Foldoc
   
  === Vật lý===
  === Vật lý===
  =====phương (theo la bàn)=====
  =====phương (theo la bàn)=====
  === Xây dựng===
  === Xây dựng===
  -
  =====điểm mũi nhọn=====
  +
  =====điểm mũi nhọn=====
  -
  =====mài nhọn=====
  +
  =====mài nhọn=====
  -
  =====miết mạch xây=====
  +
  =====miết mạch xây=====
  -
  =====miết vữa=====
  +
  =====miết vữa=====
  =====vót nhọn=====
  =====vót nhọn=====
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  -
  =====hướng=====
  +
  =====hướng=====
  ::[[isotropic]] [[point]]
  ::[[isotropic]] [[point]]
  ::điểm đẳng hướng
  ::điểm đẳng hướng
  Dòng 170: Dòng 167:
  ::[[snot]] [[point]] [[location]] [[map]]
  ::[[snot]] [[point]] [[location]] [[map]]
  ::bản đồ (định hướng) theo điểm nổ
  ::bản đồ (định hướng) theo điểm nổ
  -
  =====dấu chấm=====
  +
  =====dấu chấm=====
  ::[[actual]] [[decimal]] [[point]]
  ::[[actual]] [[decimal]] [[point]]
  ::dấu chấm thập phân thực
  ::dấu chấm thập phân thực
  Dòng 272: Dòng 269:
  ::dấu chấm động phần mềm
  ::dấu chấm động phần mềm
  -
  =====dấu chấm câu=====
  +
  =====dấu chấm câu=====
  -
  =====đầu nhọn=====
  +
  =====đầu nhọn=====
  ::[[point]] [[of]] [[pile]]
  ::[[point]] [[of]] [[pile]]
  ::đầu nhọn của cọc
  ::đầu nhọn của cọc
  -
  =====dấu phẩy=====
  +
  =====dấu phẩy=====
  ::[[binary]] [[point]]
  ::[[binary]] [[point]]
  ::dấu phẩy nhị phân
  ::dấu phẩy nhị phân
  Dòng 339: Dòng 336:
  ::triệu phép tính dấu phẩy động mỗi giây
  ::triệu phép tính dấu phẩy động mỗi giây
  -
  =====điểm=====
  +
  =====điểm=====
  ''Giải thích VN'': Di chuyển con chuột lên trên màn hình, không ấn click nút bấm. Trong ấn loát, point là một đơn vị đo lường cơ bản ( 72 point xấp xỉ bằng 1 inch). Các chương trình máy tính thường bỏ qua chênh lệch nhỏ này, lấy một point chính xác bằng 1/72 inch.
  ''Giải thích VN'': Di chuyển con chuột lên trên màn hình, không ấn click nút bấm. Trong ấn loát, point là một đơn vị đo lường cơ bản ( 72 point xấp xỉ bằng 1 inch). Các chương trình máy tính thường bỏ qua chênh lệch nhỏ này, lấy một point chính xác bằng 1/72 inch.
  Dòng 3.079: Dòng 3.076:
  ::công tác ở điểm không
  ::công tác ở điểm không
  -
  =====điểm đánh lửa=====
  +
  =====điểm đánh lửa=====
  ::[[ignition]] [[point]]
  ::[[ignition]] [[point]]
  ::thời điểm đánh lửa
  ::thời điểm đánh lửa
  ::[[sparking]] [[plug]] [[point]]
  ::[[sparking]] [[plug]] [[point]]
  ::điểm đánh lửa của bugi
  ::điểm đánh lửa của bugi
  -
  =====điều khoản=====
  +
  =====điều khoản=====
  -
  =====đỉnh=====
  +
  =====đỉnh=====
  ::[[ambiguous]] [[point]]
  ::[[ambiguous]] [[point]]
  ::điểm không xác định
  ::điểm không xác định
  Dòng 3.211: Dòng 3.208:
  ::[[zenith]] [[point]]
  ::[[zenith]] [[point]]
  ::điểm thiên đỉnh
  ::điểm thiên đỉnh
  -
  =====đỉnh núi=====
  +
  =====đỉnh núi=====
  -
  =====độ=====
  +
  =====độ=====
  -
  =====doi đất=====
  +
  =====doi đất=====
  -
  =====nhọn=====
  +
  =====nhọn=====
  ::[[action]] [[of]] [[point]]
  ::[[action]] [[of]] [[point]]
  ::tác dụng mũi nhọn
  ::tác dụng mũi nhọn
  Dòng 3.250: Dòng 3.247:
  ::[[to]] [[point]] [[a]] [[pile]]
  ::[[to]] [[point]] [[a]] [[pile]]
  ::làm nhọn đầu
  ::làm nhọn đầu
  -
  =====lưỡi ghi=====
  +
  =====lưỡi ghi=====
  ::[[actual]] [[switch]] [[point]]
  ::[[actual]] [[switch]] [[point]]
  ::mũi lưỡi ghi thực tế
  ::mũi lưỡi ghi thực tế
  Dòng 3.273: Dòng 3.270:
  ::[[Switch]] [[point]], [[Theoretical]]
  ::[[Switch]] [[point]], [[Theoretical]]
  ::mũi lưỡi ghi lý thuyết
  ::mũi lưỡi ghi lý thuyết
  -
  =====gia công côn (bánh răng)=====
  +
  =====gia công côn (bánh răng)=====
  -
  =====mài sắc=====
  +
  =====mài sắc=====
  -
  =====miết mạch=====
  +
  =====miết mạch=====
  -
  =====mức độ=====
  +
  =====mức độ=====
  -
  =====mũi=====
  +
  =====mũi=====
  -
  =====mũi kim=====
  +
  =====mũi kim=====
  -
  =====mũi nhọn=====
  +
  =====mũi nhọn=====
  ::[[action]] [[of]] [[point]]
  ::[[action]] [[of]] [[point]]
  ::tác dụng mũi nhọn
  ::tác dụng mũi nhọn
  Dòng 3.300: Dòng 3.297:
  ::[[spark]] [[plug]] [[point]]
  ::[[spark]] [[plug]] [[point]]
  ::mũi nhọn bugi
  ::mũi nhọn bugi
  -
  =====phân in (xấp xỉ 1/2 insơ)=====
  +
  =====phân in (xấp xỉ 1/2 insơ)=====
  =====vị trí=====
  =====vị trí=====
  === Kinh tế ===
  === Kinh tế ===
  -
  =====địa điểm=====
  +
  =====địa điểm=====
  ::[[delivery]] [[point]]
  ::[[delivery]] [[point]]
  ::địa điểm giao hàng
  ::địa điểm giao hàng
  Dòng 3.317: Dòng 3.314:
  ::[[unloading]] [[point]]
  ::[[unloading]] [[point]]
  ::địa điểm dỡ hàng
  ::địa điểm dỡ hàng
  -
  =====điểm=====
  +
  =====điểm=====
  ::[[absorption]] [[point]]
  ::[[absorption]] [[point]]
  ::điểm bão hòa
  ::điểm bão hòa
  Dòng 3.592: Dòng 3.589:
  ::[[zero]] [[point]]
  ::[[zero]] [[point]]
  ::điểm không
  ::điểm không
  -
  ===== Tham khảo =====
   
  -
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=point point] : Corporateinformation
   
  -
  ===== Tham khảo =====
   
  -
  *[http://www.bized.co.uk/cgi-bin/glossarydb/search.pl?glossearch=point&searchtitlesonly=yes point] : bized
   
  === Đồng nghĩa Tiếng Anh ===
  === Đồng nghĩa Tiếng Anh ===
  =====N.=====
  =====N.=====
  Dòng 3.706: Dòng 3.699:
  =====A particular way ofconsidering a matter. point out (often foll. by that + clause)indicate, show; draw attention to. point-to-point asteeplechase over a marked course for horses used regularly inhunting. point up emphasize; show as important. score pointsoff get the better of in an argument etc. take a person's pointconcede that a person has made a valid contention. to the pointrelevant or relevantly. up to a point to some extent but notcompletely. win on points Boxing win by scoring more points,not by a knockout. [ME f. OF point, pointer f. L punctum f.pungere punct- prick]=====
  =====A particular way ofconsidering a matter. point out (often foll. by that + clause)indicate, show; draw attention to. point-to-point asteeplechase over a marked course for horses used regularly inhunting. point up emphasize; show as important. score pointsoff get the better of in an argument etc. take a person's pointconcede that a person has made a valid contention. to the pointrelevant or relevantly. up to a point to some extent but notcompletely. win on points Boxing win by scoring more points,not by a knockout. [ME f. OF point, pointer f. L punctum f.pungere punct- prick]=====
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Cơ khí & công trình]][[Category:Giao thông & vận tải]][[Category:Ô tô]][[Category:Toán & tin ]][[Category:Vật lý]][[Category:Xây dựng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Kinh tế ]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category:Cơ - Điện tử]]
  +
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Cơ khí & công trình]][[Category:Giao thông & vận tải]][[Category:Ô tô]][[Category:Toán & tin ]][[Category:Vật lý]][[Category:Xây dựng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Kinh tế ]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category:Cơ - Điện tử]]
   +
  ==Các từ liên quan==
   +
  ===Từ đồng nghĩa===
   +
  =====noun=====
   +
  :[[bit]] , [[count]] , [[dot]] , [[fleck]] , [[flyspeck]] , [[full stop]] , [[iota]] , [[mark]] , [[minim]] , [[mite]] , [[mote]] , [[notch]] , [[particle]] , [[period]] , [[scrap]] , [[stop]] , [[tittle]] , [[trace]] , [[locality]] , [[locus]] , [[place]] , [[position]] , [[site]] , [[situation]] , [[spot]] , [[stage]] , [[station]] , [[where]] , [[apex]] , [[awn]] , [[barb]] , [[beak]] , [[bill]] , [[cape]] , [[claw]] , [[cusp]] , [[dagger]] , [[foreland]] , [[head]] , [[headland]] , [[jag]] , [[nib]] , [[pin point]] , [[prick]] , [[prickler]] , [[promontory]] , [[prong]] , [[snag]] , [[spike]] , [[spine]] , [[spire]] , [[spur]] , [[sticker]] , [[stiletto]] , [[summit]] , [[sword]] , [[thorn]] , [[tine]] , [[tip]] , [[tooth]] , [[brink]] , [[condition]] , [[date]] , [[degree]] , [[duration]] , [[edge]] , [[extent]] , [[instant]] , [[juncture]] , [[limit]] , [[moment]] , [[point in time]] , [[threshold]] , [[time]] , [[verge]] , [[very minute]] , [[appeal]] , [[attraction]] , [[bottom line ]]* , [[charm]] , [[cogency]] , [[design]] , [[effectiveness]] , [[end]] , [[fascination]] , [[intent]] , [[intention]] , [[interest]] , [[motive]] , [[name of the game ]]* , [[nitty-gritty ]]* , [[nub]] , [[nuts and bolts ]]* , [[object]] , [[objective]] , [[punch ]]* , [[purpose]] , [[reason]] , [[significance]] , [[use]] , [[usefulness]] , [[utility]] , [[validity]] , [[validness]] , [[argument]] , [[burden]] , [[core]] , [[crux]] , [[drift]] , [[force]] , [[gist]] , [[heart]] , [[idea]] , [[import]] , [[kicker]] , [[main idea]] , [[marrow]] , [[matter]] , [[meat ]]* , [[motif]] , [[pith]] , [[pointer]] , [[proposition]] , [[punch line ]]* , [[question]] , [[score]] , [[stuff]] , [[subject]] , [[subject matter]] , [[text]] , [[theme]] , [[thrust]] , [[tip-off]] , [[topic]] , [[attribute]] , [[case]] , [[circumstance]] , [[circumstantial]] , [[constituent]] , [[detail]] , [[element]] , [[facet]] , [[feature]] , [[instance]] , [[item]] , [[material]] , [[nicety]] , [[part]] , [[particular]] , [[peculiarity]] , [[property]] , [[quality]] , [[respect]] , [[side]] , [[thing ]]* , [[trait]] , [[tally]] , [[acicula]] , [[acumination]] , [[mucro]] , [[mucronation]] , [[dash]] , [[pinpoint]] , [[speck]] , [[location]] , [[grade]] , [[level]] , [[peg]] , [[rung]] , [[step]] , [[borderline]] , [[aim]] , [[ambition]] , [[goal]] , [[meaning]] , [[target]] , [[view]] , [[why]] , [[purport]] , [[significancy]]
   +
  =====verb=====
   +
  :[[bespeak]] , [[button down]] , [[denote]] , [[designate]] , [[direct]] , [[finger ]]* , [[hint]] , [[imply]] , [[indicate]] , [[lead]] , [[make ]]* , [[name]] , [[offer]] , [[peg ]]* , [[pin down]] , [[put down for]] , [[put finger on]] , [[signify]] , [[suggest]] , [[tab ]]* , [[tag ]]* , [[aim]] , [[beam ]]* , [[bring to bear]] , [[cast]] , [[face]] , [[guide]] , [[head]] , [[influence]] , [[lay]] , [[level]] , [[look]] , [[slant]] , [[steer]] , [[tend]] , [[train]] , [[turn]] , [[zero in ]]*
   +
  ===Từ trái nghĩa===
   +
  =====noun=====
   +
  :[[bluntness]] , [[dullness]] , [[personality]] , [[whole]]

  15:45, ngày 30 tháng 1 năm 2009

  /pɔint/

  Thông dụng

  Danh từ

  mũi nhọn (giùi...) mũi kim, đầu ngòi bút; nhánh gạc (hươu nai); cánh (sao)
  dụng cụ có mũi nhọn, kim khắc, kim trổ
  (địa lý,địa chất) mũi đất
  (quân sự) đội mũi nhọn
  mỏm nhọn
  the point of the jaw ; the point
  (quyền Anh) mỏm cắm, chốt cắm (chỗ đánh dễ bị đo ván)
  đăng ten ren bằng kim ((cũng) point lace)
  (vật lý), (toán học) diểm
  point contact
  điểm tiếp xúc, tiếp điểm
  point of intersection
  giao điểm
  (thể dục,thể thao) điểm
  to score points
  ghi điểm
  to give points to somebody
  chấp điểm ai; (nghĩa bóng) giỏi hơn ai, cừ hơn ai
  to win on points
  thắng điểm
  điểm, vấn đề, mặt
  at all points
  về mọi điểm, về mọi mặt
  to differ on many points
  không đồng ý nhau về nhiều điểm
  a point of honour
  điểm danh dự, vấn đề danh dự
  a point of conscience
  vấn đề lương tâm
  point of view
  quan điểm
  to make a point of
  coi thành vấn đề, coi là cần thiết
  to make a point
  nêu rõ một điểm, nêu rõ vấn đề
  to the point
  đúng vào vấn đề
  he carried his point
  điều anh ta đưa ra đã được chấp nhận
  to come to the point
  đi vào vấn đề, đi vào việc
  to be off the point
  lạc đề
  in point of fact
  thực tế là
  điểm, địa điểm, chỗ, hướng, phương
  rallying point
  địa điểm tập trung
  cardinal points
  bốn phương trời
  the 32 points of the compass
  32 hướng trên la bàn
  lúc
  at the point death
  lúc hấp hối
  on the point of doing something
  vào lúc bắt tay vào việc gì
  nét nổi bật, điểm trọng tâm, điểm cốt yếu, điểm lý thú (câu chuyện, câu nói đùa...)
  I don't see the point
  tôi không thấy điểm lý thú ở chỗ nào
  sự sâu sắc, sự chua cay, sự cay độc, sự châm chọc
  his remarks lack point
  những nhận xét của anh ta thiếu sâu sắc
  (ngành in) Poang (đơn vị đo cỡ chữ bằng 0, 0138 insơ)
  (hàng hải) quăng dây buộc mép buồm
  (săn bắn) sự đứng sững vểnh mõm làm hiệu chỉ thú săn (chó săn)
  to make a point; to come to a point
  đứng sững vểnh mõm làm hiệu chỉ thú săn (chó săn)

  Ngoại động từ

  vót nhọn (bút chì...)
  gắn đầu nhọn vào
  làm cho sâu sắc, làm cho chua cay, làm cho cay độc
  to point a remark
  làm cho lời nhận xét sâu sắc (chua cay)
  ((thường) + at) chỉ, trỏ, nhắm, chĩa
  to point a gun at
  chĩa súng vào
  chấm (câu...); đánh dấu chấm (bài thánh ca cho dễ hát)
  trét vữa (kẽ gạch, đá xây)
  đứng sững vểnh mõm chỉ (thú săn) (chó săn)

  Nội động từ

  (+ at) chỉ, trỏ ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)) nhằm
  to be pointed at
  (nghĩa bóng) bị thiên hạ chỉ trỏ, bị thiên hạ để ý
  (+ to, towards) hướng về
  to point to the north
  hướng về phía bắc
  (+ to) hướng sự chú ý vào, lưu ý vào; chỉ ra, chỉ cho thấy, vạch ra
  I want to point to these facts
  tôi muốn các bạn lưu ý vào những sự việc này
  đứng sững vểnh mõm chỉ chú săn (chó săn)

  Cấu trúc từ

  to point in
  vùi (phân) bàng đầu mũi thuổng
  to point off
  tách (số lẻ) bằng dấu phẩy
  to point over
  xới (đất) bằng đầu mũi thuổng
  to point out
  chỉ ra, vạch ra

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  điểm, mũi, mũi kim, tiếp điểm, dấu chấm

  Cơ khí & công trình

  ngõng chặn

  Giao thông & vận tải

  vị trí địa lý

  Ô tô

  tiếp điểm bộ ngắt

  Toán & tin

  chỉ

  Giải thích VN: Di chuyển con chuột lên trên màn hình, không ấn click nút bấm. Trong ấn loát, point là một đơn vị đo lường cơ bản ( 72 point xấp xỉ bằng 1 inch). Các chương trình máy tính thường bỏ qua chênh lệch nhỏ này, lấy một point chính xác bằng 1/72 inch.

  điểm đạt được
  điểm, vị trí
  nhằm vào

  Giải thích VN: Di chuyển con chuột lên trên màn hình, không ấn click nút bấm. Trong ấn loát, point là một đơn vị đo lường cơ bản ( 72 point xấp xỉ bằng 1 inch). Các chương trình máy tính thường bỏ qua chênh lệch nhỏ này, lấy một point chính xác bằng 1/72 inch.

  trỏ

  Giải thích VN: Di chuyển con chuột lên trên màn hình, không ấn click nút bấm. Trong ấn loát, point là một đơn vị đo lường cơ bản ( 72 point xấp xỉ bằng 1 inch). Các chương trình máy tính thường bỏ qua chênh lệch nhỏ này, lấy một point chính xác bằng 1/72 inch.

  Vật lý

  phương (theo la bàn)

  Xây dựng

  điểm mũi nhọn
  mài nhọn
  miết mạch xây
  miết vữa
  vót nhọn

  Kỹ thuật chung

  hướng
  isotropic point
  điểm đẳng hướng
  outstanding point
  điểm định hướng
  reference point
  điểm định hướng
  snot point location map
  bản đồ (định hướng) theo điểm nổ
  dấu chấm
  actual decimal point
  dấu chấm thập phân thực
  assumed decimal point
  dấu chấm thập phân giả định
  binary fixed-point number
  số nhị phân dấu chấm động
  binary floating point number
  giá trị nhị phân dấu chấm động
  binary point
  dấu chấm nhị phân
  centesimal floating point format
  dạng thức dấu chấm động phần trăm
  decimal point
  dấu chấm thập phân
  fixed point
  dấu chấm cố định
  fixed-point arithmetic
  biểu diễn dấu chấm tĩnh
  fixed-point arithmetic
  số học dấu chấm tĩnh
  fixed-point notation
  biểu diễn dấu chấm tĩnh
  fixed-point notation
  ký pháp dấu chấm tĩnh
  floating point
  dấu chấm động
  floating point underflow
  tràn dưới dấu chấm động
  floating-point accelerator (FPA)
  bộ gia tốc dấu chấm động
  floating-point arithmetic
  số học dấu chấm động
  floating-point base
  cơ số dấu chấm động
  floating-point coefficient
  hệ số dấu chấm động
  floating-point constant
  hằng số dấu chấm động
  floating-point feature
  đặc điểm dấu chẩm động
  floating-point format
  dạng thức dấu chấm động
  floating-point hardware
  phần cứng dấu chấm động
  floating-point literal
  chữ số dấu chấm động
  floating-point notation
  biểu diễn dấu chấm động
  floating-point notation
  ký pháp dấu chấm động
  floating-point number
  số dấu chấm động
  floating-point operation
  phép toán dấu chấm động
  floating-point operation (FLOP)
  phép toán dấu chấm động
  floating-point operation (FLOP)
  thao tác dấu chấm động
  floating-point processor (FPP)
  bộ xử lý dấu chấm động
  floating-point radix
  cơ số dấu chấm động
  floating-point representation
  biểu diễn dấu chấm động
  floating-point routine
  thủ tục dấu chấm động
  floating-point storage
  bộ nhớ dấu chấm động
  floating-point system
  hệ thống dấu chấm động
  floating-point type
  kiểu dấu chấm động
  floating-point unit (FPU)
  bộ (xử lý) dấu chẩm động
  FLOP (floating-point operation)
  phép toán dấu chấm động
  FLOP (floating-point operation)
  thao tác dấu chấm động
  FPA (floating-point accelerator)
  máy gia tốc dấu chấm động
  FPU (floating-point unit)
  bộ (xử lý) dấu chấm động
  FSV (floating-point status vector)
  vectơ trạng thái dấu chấm động
  full point
  dấu chấm câu
  MFLOPS (millionof floating point operation per second)
  một triệu phép toán dấu chấm động trong một giây
  million or floating point operations per second (MPLOPS)
  triệu phép toán dấu chấm động trong một giây
  pin-point
  dấu chấm kim
  point location
  vị trí dấu chấm
  radix point
  dấu chấm cơ số
  radix point
  dấu chấm thập phân
  software floating point
  dấu chấm động phần mềm
  dấu chấm câu
  đầu nhọn
  point of pile
  đầu nhọn của cọc
  dấu phẩy
  binary point
  dấu phẩy nhị phân
  decimal point
  dấu phảy thập phân
  fixed decimal point
  dấu phẩy thập phân cố định
  fixed point
  dấu phẩy cố định
  fixed point arithmetic
  số học dấu phẩy cố định
  fixed point data
  dữ liệu dấu phẩy cố định
  fixed-point arithmetic
  tính dấu phẩy cố định
  floating decimal point
  dấu phẩy thập phân động
  floating point
  dấu phẩy di dộng
  floating point
  dấu phẩy di động
  floating point algebra
  đại số dấu phẩy động
  floating point computer
  máy tính dấu phẩy động
  floating point data
  dữ liệu dấu phẩy động
  floating point number
  số dấu phẩy động
  floating point numbers
  các số có dấu phẩy động
  floating point precision
  độ chính xác dấu phẩy động
  floating point queue
  hàng dấu phẩy động
  floating point representation system
  hệ biểu diễn số dấu phẩy động
  floating-point
  dấu phẩy động
  floating-point (representation) system
  hệ thống dấu phẩy động
  floating-point arithmetic
  số học dấu phẩy động
  floating-point arithmetic
  tính toán dấu phẩy động
  floating-point arithmetic unit
  khối số học dấu phẩy động
  floating-point base
  cơ số dấu phẩy động
  floating-point calculation
  phép tính dấu phẩy động
  floating-point radix
  cơ số dấu phẩy động
  floating-point register
  thanh ghi dấu phẩy động
  floating-point unit (FPU)
  khối dấu phẩy động
  FPP (floatingpoint processor)
  bộ xử lý dấu phẩy động
  MFLOPS (millionfloating-point operations per second)
  triệu phép tính dấu phẩy động mỗi giây
  điểm

  Giải thích VN: Di chuyển con chuột lên trên màn hình, không ấn click nút bấm. Trong ấn loát, point là một đơn vị đo lường cơ bản ( 72 point xấp xỉ bằng 1 inch). Các chương trình máy tính thường bỏ qua chênh lệch nhỏ này, lấy một point chính xác bằng 1/72 inch.

  a-point
  a-điểm
  aberration of point image
  quang sai của ảnh điểm
  above-zero point
  điểm dương
  absolute point
  điểm tuyệt đối
  access point
  điểm truy xuất
  access point
  điểm truy cập
  access point
  điểm truy nhập
  Access Point (UPT) (AP)
  điểm truy nhập (UPT)
  access point-AP
  điểm đi vào
  Access Registration Point (UPT) (ARP)
  điểm đăng ký truy nhập
  accessible boundary point
  điểm biên đạt được
  accessible point
  điểm đạt được
  accidental base point
  điểm cơ sở ngẫu nhiên
  accidental double point
  điểm kép ngẫu nhiên
  accumulation point
  điểm tụ
  addressable point
  điểm có địa chỉ
  addressable point
  điểm khả lập địa chỉ
  addressable point
  điểm lập địa chỉ được
  adherence point
  điểm dính
  adjacent control point
  điểm điều khiển kế cận
  adjacent control point
  điểm điều khiển phụ cận
  adjacent point
  điểm liền kề
  adjoining point
  điểm gần kề
  adjusting point
  điểm điều chỉnh
  aiming point
  điểm ngắm chuẩn
  alert focal point
  tiêu điểm báo động
  alert focal point
  trung tâm điểm báo động
  algebraic branch point
  điểm rẽ nhánh đại số
  ambiguous point
  điểm không xác định
  amplitude of a point
  góc cực của một điểm
  anchor point
  điểm neo
  anchoring point
  điểm (thả) neo
  angular point
  điểm góc
  aniline point
  điểm anilin
  aniline point
  điểm của aniline
  annealing point
  điểm ủ
  antipodal point
  điểm xuyên tâm đối
  application point
  điểm đặt (lực)
  application point
  điểm đặt lực
  Applications Access Point (AAP)
  điểm truy nhập ứng dụng
  approach point
  điểm tiếp cận
  artificial neutral point
  điểm trung tính nhân tạo
  asphalt softening point test
  phép xác định điểm mềm của atphan
  Assignment Source Point (ASP)
  điểm nguồn chỉ định
  astrogeodetic point
  điểm trắc địa thiên văn
  astronomic point
  điểm thiên văn
  astronomical azimuthal point
  điểm phương vị thiên văn
  asymptotic point
  điểm tiệm cận
  asynchronous entry point
  điểm nhập bất đồng bộ
  at a point
  tại một điểm
  at the subsatellite point
  tại điểm thẳng đứng của vệ tinh
  atmospheric boiling point
  điểm sôi áp suất thường
  atmospheric boiling point
  điểm sôi khí quyển
  available point
  điểm khả dụng
  average boiling point
  điểm sôi trung bình
  azeotropic point
  điểm đồng sôi
  balance point
  điểm cân bằng
  balance point
  điểm cân bằng (cầu đo)
  balance point of a transformer
  điểm cân bằng của máy biến áp
  base (ofa topological space at a point x)
  cơ sở của một không gian tôpô tại điểm x
  base at a point
  cơ sở tại một điểm
  base point
  điểm chuẩn
  base point
  điểm cơ sở
  base point
  điểm đáy
  battery exchange point
  điểm thay đổi ắcqui
  battery loading point
  điểm nạp ắcqui
  beam impact point
  điểm chạm của chùm
  bearing point
  điểm tựa
  bearing point
  điểm đỡ
  beginning point
  điểm đầu đường
  bend point
  điểm uốn
  bending point
  điểm uốn
  bifurcation point
  điểm phân nhánh đôi
  bisecting point of a segment
  trung điểm của một đoạn thẳng
  blocking point
  điểm tắc nghẽn
  boiling point
  điểm sôi
  boiling point
  điểm sôì
  boiling point
  điểm sôi (nhiệt độ)
  boiling point curve
  đường cong điểm sôi
  boiling point lowering
  giảm điểm sôi
  boiling point lowering
  sự giảm điểm sôi
  boiling point measuring instrument
  dụng cụ đo điểm sôi
  boiling point method
  phương pháp điểm sôi
  boiling point rising
  tăng điểm sôi
  boiling point temperature
  nhiệt độ điểm sôi
  Border Crossing Point (BCP)
  điểm vượt qua đường biên
  boundary point
  điểm biên
  brace point
  điểm giằng
  branch point
  điểm nối
  branch point
  điểm nút ở mạng điện
  branch point
  điểm phân nhánh
  branch point
  điểm rẽ nhánh
  branching point
  điểm phân nhánh
  branching point
  điểm rẽ nhánh
  break point
  điểm đứt
  break point
  điểm gãy
  break point
  điểm gãy khúc
  break point
  điểm gãy liên tục
  break point
  điểm ngắt
  break point
  điểm ngừng (máy)
  break point
  điểm phân lớp
  break point
  điểm tạm dừng
  Break Point Location (BPL)
  định vị điểm đứt
  breaker point
  điểm gãy
  breaker point
  điểm ngắt điện
  breakeven point
  điểm hòa vốn
  breaking point
  điểm vỡ
  breaking point
  điểm gãy
  Breaking point
  điểm giòn (Bitum)
  breaking point
  điểm ngắt
  breaking point
  điểm phân lớp
  breakthrough point
  điểm lò nối thông gió
  brittle point
  điểm giòn
  bubble point
  điểm sôi
  bubble point
  điểm sôi bọt
  bubble point
  điểm sủi (tăm)
  bubble point curve
  đường cong điểm sôi
  burning point
  điểm bốc cháy
  burning point
  điểm cháy
  cable distribution point
  điểm phân nhánh cáp
  cable distribution point
  điểm phân phối cáp
  CACP (centralarbitration control point)
  điểm điều khiển phân xử trung tâm
  call point
  điểm gọi
  capillary point
  điểm mao dẫn
  cardinal point
  cơ điểm
  cardinal point
  điểm mốc
  casing point
  điểm chống ống
  category of topological spaces with basic point
  phạm trù các không gian tôpô có điểm cơ sở
  center point
  điểm tâm
  central arbitration control point (CACP)
  điểm điều khiển phân xử trung tâm
  central point
  điểm trung tâm
  centre point
  điểm tâm
  centre point
  tâm điểm
  chainage point
  điểm lý trình
  change point (surveying
  điểm thay đổi
  character reference point
  điểm quy chiếu ký tự
  character reference point
  điểm tham chiếu ký tự
  characteristic point
  điểm đặc trưng
  charging point
  điểm chất tải
  charging point
  điểm nạp
  check point
  điểm khống chế
  check point
  điểm kiểm tra
  check point start
  khởi động điểm kiểm tra
  checking point
  điểm khống chế
  chilling point
  điểm đông
  chilling point
  điểm kết tinh (parafin)
  chilling point
  điểm tôi
  circuit point
  điểm khép đa giác
  circular point
  điểm vòng
  circular point
  điểm quay vòng
  clipping point
  điểm rìa
  closed-cup flash point
  điểm mốc cháy đóng nắp
  closing point
  điểm khép kín
  cloud point
  điểm vân đục
  cloud point
  điểm vẩn đục
  cloud point
  điểm đục
  cloud point temperature
  nhiệt độ (điểm) vẩn đục
  cluster point
  điểm tụ
  code point
  điểm mã
  cold point
  điểm lạnh
  collection point block
  khối điểm thu thập
  collection point block (CPB)
  khối điểm tập hợp
  collection point block (CPB)
  khối điểm thu thập
  collimated point source
  nguồn điểm chuẩn trực
  collinear point
  điểm cộng tuyến
  complex point
  điểm phức
  compression point
  điểm bắt đầu nén
  condensation point
  điểm ngưng
  condensation point
  điểm ngưng kết
  condensation point
  điểm ngưng tụ
  Configuration Change Point (CCP)
  điểm thay đổi cấu hình
  conflict point
  điểm va chạm
  conflict point
  điểm giao nhau
  conflict point
  điểm xung đột
  congealing point
  điểm đồng tụ
  congealing point [temperature]
  điểm kết đông
  congelation point
  điểm kết đông
  congelation point [temperature]
  điểm kết đông
  congruent melting point
  điểm nóng chảy tương đẳng
  conical point
  điểm đỉnh nón
  conical point
  điểm hình nón
  conjugate point
  điểm liên hợp
  connecting point
  điểm nối
  connection point
  điểm tiếp nối
  connection point manager
  bộ quản lý điểm kết nối
  Connection Point ManaGer (CPMGR)
  thiết bị quản lý điểm kết nối
  Connection Termination Point (CTP)
  điểm kết cuối kết nối
  constrained material point
  chất điểm không tự do
  contact breaker point
  điểm ngắt điện (động cơ)
  contact breaker point
  điểm tiếp xúc của vít lửa
  contact point
  điểm tiếp đất
  contact point
  điểm tiếp xúc
  content of a point set
  dung của một tập hợp điểm
  continuous point contact
  sự tiếp xúc điểm liên tục
  control point
  điểm chuẩn
  control point
  điểm điều khiển
  control point
  điểm khiển
  control point
  điểm khống chế
  control point
  điểm khống chế tuyến
  control point
  điểm kiểm tra
  control point
  điểm mốc
  Control Point (CM)
  điểm điều khiển
  control point (CP)
  điểm điều khiển
  Control Point Interface Unit (CPIU)
  khối giao diện điểm điều khiển
  Control Point Management Services (CPMS)
  các dịch vụ quản lý điểm điều khiển
  control point profile name
  tên vắn điểm điều khiển
  control survey point
  điểm khảo sát kiểm tra
  control survey point
  điểm trắc đạc
  control switching point (CSP)
  điểm chuyển mạch điều khiển
  control-point
  điểm điều khiển
  convergence point
  điểm hội tụ
  coordinate point
  điểm tọa độ
  coordination point
  điểm tọa độ
  CP (controlpoint)
  điểm điều khiển
  cp manager (connectionpoint manager)
  bộ quản lý điểm kết nối
  CPB (collectionpoint block)
  khối điểm tập hợp
  CPB (collectionpoint block)
  khối điểm thu thập
  critical point
  điểm tới hạn
  critical point temperature
  nhiệt độ ở điểm tới hạn
  cross connection point
  điểm kết nối chéo
  cross point
  điểm chéo nhau
  cross point
  điểm giao nhau
  cross point
  điểm tới hạn
  cross point
  giao điểm
  cross point
  giao điểm tới hạn
  cross-connection point-CCP
  điểm phân bố phụ
  crossover point
  điểm cắt nhau
  crossover point
  giao điểm
  Cruie point
  điểm Curie
  crystallization point
  điểm kết tinh
  curie point
  điểm curie
  Curie point
  điểm Quiri
  curie's point
  điểm Curie
  current point
  điểm hiện tại
  curve point
  điểm gốc (của đường cong)
  cuspidal point
  điểm lùi
  cut point
  điểm cắt
  cutoff point
  điểm cắt
  cutoff point
  điểm giới hạn
  cyclic point
  điểm xiclic
  danger point
  điểm nguy hiểm
  Data - Link - Service - Access Point (DLSAP)
  điểm truy nhập dịch vụ kết nối số liệu
  Data Coordinating Point (DCP)
  điểm phối hợp dữ liệu
  Data Link Control End Point (CLCEP)
  điểm đầu cuối điều khiển tuyến kết nối dữ liệu
  Data link Service Access Point (DSAP)
  điểm truy nhập dịch vụ tuyến kết nối số liệu
  data point
  điểm dữ liệu
  datum (pointor line)
  chuẩn (điểm hoặc đường)
  datum point
  điểm tựa
  datum point
  điểm chuẩn
  datum point
  điểm cơ sở
  datum point
  điểm đã cho
  datum point
  điểm đối chiếu
  datum point
  điểm gốc quy chiếu
  datum point
  điểm kiểm tra
  datum point
  điểm mốc
  datum point
  điểm quy chiếu
  datum point
  điểm thủy chuẩn
  dead point
  điểm chết
  dead-centre, dead-point,
  tử điểm (của pit-tông)
  deaf point
  điểm điếc
  decision point
  điểm quyết định
  declination of a celestial point
  độ lệch của thiên điểm
  declination of celestial point
  độ lệch của thiên điểm
  decomposition point
  điểm phân giải
  default code point
  điểm mã mặc định
  default focal point
  tiêu điểm mặc định
  deflection point
  điểm lệch
  deformation point
  điểm biến dạng
  Demarcation Point (DP)
  điểm phân cách, điểm chia ranh giới
  depression of freezing point
  sự hạ điểm đông đặc
  depth point
  điểm độ sâu
  design point
  điểm thích nghi
  destination point (ofa signal message)
  điểm đến của báo hiệu
  destination point (ofa signal message)
  điểm đến của thông báo
  destination point code
  mã điểm đến
  destination point code
  mã điểm đích
  Destination Point Code (DPC)
  mã điểm đích
  destination point code-DPC
  mã điểm nhận
  destination service access point (DSAP)
  điểm truy cập dịch vụ đích
  Destination Service Access Point (DSAP)
  điểm truy nhập dịch vụ đích
  deviation from the desired set point
  độ lệch so với điểm đặt mong muốn
  dew point
  điểm (đọng) sương
  dew point
  điểm ngưng (tụ)
  dew point
  điểm ngưng tụ
  dew point
  điểm tan băng
  dew point (tempetature)
  nhiệt độ điểm sương
  dew point hygrometer
  ẩm kế điểm sương
  dew point meter
  dụng cụ đo điểm sương
  dew-point
  điềm ngưng hơi
  dew-point
  điểm ngưng hơi
  dew-point
  điểm sương
  dew-point boundary
  điểm nhiệt độ ngưng
  dew-point curve
  đường cong điểm sương
  dew-point indicate defrost or
  thiết bị đo điểm (đọng) sương
  dew-point measurement
  sự đo điểm sương
  dew-point rise
  tăng điểm (đọng) sương
  dew-point temperature
  nhiệt độ điểm sương
  dew-point thermostat
  tecmostat điểm (đọng) sương
  dew-point thermostat
  thermostat điểm (đọng) sương
  Didot point system
  hệ thống điểm Didot
  displacement of point
  chuyển vị của điểm
  display point
  điểm hiển thị
  distance from a point to a set
  khoảng cách từ một điểm tới một tập hợp
  distribution point-DP
  điểm phân phối
  dividing point
  điểm chia
  division point
  điểm chia
  double point
  điểm kép
  draw-off point
  điểm lấy nước
  driving-point function
  hàm điểm truyền
  driving-point function
  hàm truyền động điểm
  driving-point impedance
  trở kháng điểm truyền
  drop point
  điểm đọng giọt
  drop point
  điểm sương
  dry boiling point
  điểm sôi khô
  dry point
  điểm khô
  DSAP (destinationservice access point)
  điểm truy cập dịch vụ đích
  dual point breaker
  bộ ngắt hai điểm
  dump point
  điểm kết xuất
  east point
  điểm phương đông
  ebullition point
  điểm sôi sục
  economic center-point area
  vùng trọng điểm kinh tế
  EFTPOS (electronicfunds transfer at point of sale)
  sự chuyển tiền điện tử tại điểm bán
  electro-hydraulically operated point mechanism
  cơ cấu điểm điều khiển thủy điện
  electrodrainage point
  điểm thoát nước bằng điện
  electronic fund transfer at point of sale
  chuyển tiền điện tử ở điểm bán hàng
  electronic funds transfer at point of sale (EFTPOS)
  sự chuyển tiền điện tử ở điểm bán hàng
  Electronic Point Of Sale (EPOS)
  điểm bán hàng điện tử
  electronic point-of-sale (EPS)
  điểm bán hàng điện tử
  elementary displacement of point
  chuyển vị cơ bản của điểm
  elliptic (al) point
  điểm elliptic
  elliptic point
  điểm eliptic
  emission point
  điểm phát thải
  ENC (endnode control point)
  điểm điều khiển nút cuối
  end boiling point
  điểm sôi cuối
  end node control point (ENCP)
  điểm điều khiển nút cuối
  end point
  điểm cuối
  end point
  điểm sôi cuối
  End Point Identifier (EID)
  bộ nhận dạng điểm cuối
  end point temperature
  nhiệt độ điểm cuối
  end point to point
  điểm cuối
  End User Point Of Termination (EUPOT)
  điểm kết cuối của người dùng đầu cuối
  end-point coordinates
  tọa độ điểm cuối
  ending point
  điểm cuối
  english melting point
  điểm nóng chảy Anh (parafin)
  entry point
  điểm vào
  entry point
  điểm bắt đầu
  entry point
  điểm chuyển
  entry point
  điểm nhập
  entry point
  nhập điểm
  entry point (IP)
  điểm vào
  entry point (IP)
  điểm nhập
  entry point vector (EPV) vector
  vectơ điểm nhập
  EP (entrypoint)
  điểm vào
  EP (entrypoint)
  điểm nhập
  EPV (entrypoint vector)
  vectơ điểm nhập
  equal time point
  điểm đẳng thời (đạo hàng)
  equation in point coordinates
  phương trình theo tọa độ điểm
  equilibrium point
  điểm cân bằng
  equinoctial point
  phân điểm
  error-correction save point
  điểm lưu sự hiệu chỉnh lỗi
  eruption point
  điểm đứt gãy
  eruption point
  điểm phá hủy
  escapement point
  điểm thoát
  escapement point
  điểm thoát ra
  ESP (electronicpoint-of-sale)
  điểm bán hàng điện tử
  eutectic point
  điểm cùng tinh
  eutectic point
  điểm eutecti
  eutectic point
  điểm ơtecti
  eutectoid point
  điểm cùng tích
  eutectoid point
  điểm ơtectoit
  evaporating point
  điểm bay hơi
  evaporating point
  điểm bốc hơi
  evaporation point
  điểm bốc hơi
  exit point
  điểm ra
  exit point
  điểm thoát
  expansion point
  điểm giãn
  experimental point
  điểm thực nghiệm
  explosion point
  điểm nổ
  expose point
  điểm lộ
  exposed point
  điểm lộ
  exterior point
  điểm ngoài
  extreme point
  điểm (cực biên, đầu mút)
  extreme point
  điểm cực biên
  eye point
  điểm mắt
  facing-point lock
  khóa điểm mặt
  far point
  điểm cực viễn
  far point
  viễn điểm
  fatigue point
  điểm mỏi
  feed point
  điểm cung cấp
  ferromagnetic critical point
  điểm tới hạn sắt từ
  filling point
  điểm nạp
  filling point
  điểm rót
  final boiling point
  điểm sôi cuối
  finishing point
  điểm cuối
  finite point
  điểm hữu hạn
  fire point
  điểm tự cháy
  fire point
  điểm cháy
  fire point
  điểm đốt cháy
  fire point
  điểm nung
  firing point
  điểm bốc cháy
  fishing point
  điểm cuối
  five-point scale
  thang biểu năm điểm
  fixation point
  điểm cố định
  fixed end point
  điểm cuối cố định
  fixed point
  điểm bất động
  fixed point
  điểm chuẩn
  fixed point
  điểm cố định
  fixed point principle
  nguyên lý điểm bất động
  fixed-point theorem
  định lý điểm bất động
  fixed-point theorem
  định lý điểm cố định
  fixing point
  điểm chèn cứng
  fixing point
  điểm cố định
  fixing point
  điểm ngàm
  flash point
  điểm bắt cháy
  flash point
  điểm bắt cháy (vật liệu)
  flash point
  điểm bắt lửa
  flash point
  điểm bốc cháy
  flash point
  điểm chớp
  flash point
  điểm chớp cháy
  flash point
  điểm chớp sáng
  flash point apparatus
  máy thử điểm bắt cháy
  flash point apparatus
  máy thử điểm bốc cháy
  flash point tester
  máy thử điểm bốc cháy
  flashing point
  điểm bắt lửa
  flashing point
  điểm bốc cháy
  flex point
  điểm uốn
  flexure point
  điểm uốn
  floating point
  điểm di động
  floating point
  điểm nổi
  floating-point feature
  đặc điểm dấu chẩm động
  floating-point status vector (FSV)
  vectơ trạng thái điểm di động
  floc point temperature
  nhiệt độ điểm đục
  flocculation point
  điểm keo tụ
  flock point
  điểm kết tụ
  flock point temperature
  nhiệt độ điểm đục
  flounder point
  điểm dừng
  flow point
  điểm chảy
  focal point
  điểm hội tụ
  focal point feed
  sự cung cấp tại tiêu điểm
  focal point feed
  sự tiếp dưỡng tại tiêu điểm
  focal point method
  phương pháp tiêu điểm
  force representative point (onthe curve)
  điểm biểu diễn của nội lực (trên đồ thị)
  format data point
  định dạng điểm dữ liệu
  fouling point
  điểm dễ gây tắc ghẽn đường
  four-point support
  giá đỡ bốn điểm
  fourth harmonic point
  điểm điều hòa thứ tư
  frame of fixed point
  lưới các điểm cơ sở
  free material point
  chất điểm tự do
  free point indicator
  cái chỉ báo điểm kẹt
  freezing point
  điểm đông
  freezing point
  điểm đông (đặc)
  freezing point
  điểm đóng băng
  freezing point
  điểm đông đặc
  freezing point
  điểm đông lạnh
  freezing point
  điểm kết đông
  freezing point depressant
  hạ nhiệt độ điểm kết đông
  freezing point method
  phương pháp điểm đông đặc
  freezing point method
  phương pháp điểm kết đông
  freezing point temperature
  nhiệt độ điểm kết đông
  front nodal point
  điểm nút trước
  frontier point
  điểm biên
  frost point
  điểm kết đông
  full-scale point
  điểm tỷ xích tự nhiên
  fusing point
  điểm nhiệt hạch
  fusing point
  điểm nóng chảy
  fusion point
  điểm nóng chảy
  fusion point
  điểm tích hợp
  GateWay System Services Control Point (GWSSCP)
  điểm kiểm soát các dịch vụ cổng mạng
  generic point
  điểm sinh (một mặt)
  geodetic point
  điểm trắc địa
  geographic point
  điểm địa lý
  good point
  ưu điểm
  grid supply point
  điểm cấp điện của lưới
  ground control point
  điểm khống chế mặt đất
  ground control point survey
  đo đạc điểm khống chế mặt đất
  ground point
  điểm địa hình mặt đất
  ground point
  điểm thực địa
  guide point
  điểm dẫn
  half-amplitude point
  điểm ở giữa biên độ
  half-power point
  điểm nửa công suất
  heat distortion point
  điểm biến dạng vì nhiệt
  height point
  điểm khống chế chiều cao
  high end point
  điểm ngưng kết cuối
  high-melting point asphalt
  bitum có điểm chảy cao
  highest point
  điểm cao nhất
  hinge point
  điểm khớp
  hold on a point
  đặt (máy) tại một điểm
  hold point
  điểm giữ
  holding point
  điểm chờ
  horizontal control point
  điểm khống chế mặt bằng
  Hybrid Isochronous MAC Service Access Point (HISAP)
  điểm truy nhập dịch vụ MAC đẳng thời hỗn hợp
  hyperbolic point
  điểm hipebolic
  hyperbolic point
  điểm hiperbolic
  Hypothetical Reference Point (HRX)
  điểm chuẩn giả định
  ice formation point
  điểm hóa (nước) đá
  ice formation point
  điểm hóa đá
  ice formation point
  điểm tạo thành (nước) đá
  ice melting point
  điểm (nhiệt độ) tan của đá
  ice melting point
  điểm (tan) băng
  ice melting point
  điểm tan (nước) đá
  ice melting point
  điểm tan băng
  ice point
  điểm (tan) băng
  ice point
  điểm băng
  ice point
  điểm đóng băng
  ice point
  điểm tan (nước) đá
  ice point
  điểm tan băng
  ideal point
  điểm lý tưởng
  ignition point
  điểm bốc cháy
  ignition point
  điểm đánh lửa
  ignition point
  thời điểm đánh lửa
  ignition, point
  điểm đánh lửa
  illumination at a point of a surface
  sự chiếu sáng tại một điểm trên mặt phẳng
  image point
  điểm ảnh
  image-side principal point
  điểm chính ảnh
  imaginary point
  điểm ảo
  improper point
  điểm phi chính
  in point
  điểm vào
  index of a point relative to a curve
  cấp của một điểm đối với một đường cong
  index point
  điểm chỉ số
  infinite point
  điểm vô hạn
  inflection point
  điểm uốn
  initial boiling point
  điểm sôi ban đầu
  initial freezing point
  điểm kết đông ban đầu
  initial freezing point
  điểm kết đông đầu tiên
  initial point
  khởi điểm
  initial point
  điểm ban đầu
  initial point
  điểm bắt đầu
  initial point
  điểm gốc
  initial point
  điểm khởi tạo
  inner point, interior point
  điểm trong
  insertion point
  điểm chèn
  insertion point
  điểm lồng
  inspection and test point
  điểm kiểm tra và thử nghiệm
  inspection point
  điểm kiểm tra
  inspection point
  điểm thử nghiệm
  Inter-exchange Carrier Point of Termination (ICPOT)
  điểm kết cuối của công ty điện thoại liên tổng đài
  intercept point
  điểm chặn
  intermediate point
  điểm trung gian
  Intermediate Point (IP)
  điểm trung gian
  intermittent point contact
  sự tiếp xúc điểm gián đoạn
  internal point
  điểm bọc
  international signaling point-ISP
  điểm báo hiệu quốc tế
  International Signalling Point (ISP)
  điểm báo hiệu quốc tế
  International Signalling Point Code (ISPC)
  mã điểm báo hiệu quốc tế
  intersecting point
  điểm giao cắt
  intersection point
  điểm cắt nhau
  intersection point
  giao điểm
  inverse point
  điểm nghịch đảo
  Ionospheric Pierce Point (IPP)
  điểm thủng tầng điện ly
  irregular singular point
  điểm kỳ dị bất thường
  isolated multiple point
  điểm bội cô lập
  isolated point
  điểm biệt lập
  isolated point
  điểm cô lập
  isolated singular point
  điểm kỳ dị dược cô lập
  isotropic point
  điểm đẳng hướng
  isotropic point
  điểm đẳng phương
  jacking point
  điểm kích lên
  junction point
  điểm chuyển tiếp
  junction point
  điểm nối
  junction point
  điểm nút
  junction point
  điểm nút (ở mạng điện)
  junction point
  điểm phân nhánh
  junction point
  nút, điểm nút
  kindling point
  điểm bốc cháy
  label point
  điểm nhãn
  labile point
  điểm không ổn định
  lacrimal point
  điểm lệ
  lambda point
  điểm lamđa
  lateral noise measurement point
  điểm đo tiếng ồn theo chiều ngang
  lattice point
  điểm giàn
  lattice point
  điểm không ổn định
  lattice point
  điểm mạng
  lattice point
  điểm nút (lưới)
  lattice point
  điểm nút lưới
  launch point
  điểm phóng (tên lửa)
  Leidenfrost point
  điểm Leidenfrost
  leveling point
  điểm đo cao
  levelling point
  điểm cần đo cao độ
  levelling point
  điểm đo cao
  library point
  điểm bình động
  lifting platform take-up point
  điểm đội (gầm xe)
  light point line recorder
  bộ ghi điểm sáng
  light point line recorder
  bộ ghi dòng điểm sáng
  limit point
  điểm giới hạn
  limit point
  điểm mạng
  limit point to point
  điểm tụ
  limit point to point
  điểm giới hạn
  limit-point case
  trường hợp điểm giới hạn
  limiting point
  điểm biên
  limiting point
  điểm giới hạn
  Link Service Access Point (ATM) (LSAP)
  điểm truy nhập dịch vụ tuyến
  list of coordinates and altitudes of geodetic point
  catalo tọa độ và cao độ điểm trắc đạc
  littleton softening point
  điểm hóa mềm littleton
  load point
  điểm đặt tải
  load point
  điểm đặt tải trọng
  load point
  điểm ghi
  load point
  điểm nạp
  load point
  điểm tải, điểm nạp
  loaded point
  điểm chịu tải
  Local Multi-point Communications System (LMCS)
  hệ thống thông tin đa điểm cục bộ
  location point
  điểm định vị
  locomotive changing point
  điểm thay đầu máy
  loopback point
  điểm vòng lại
  low-melting point
  điểm nóng chảy thấp
  lower extreme point
  điểm nút dưới
  lower level signaling point-LSP
  điểm báo hiệu ở tầng thấp hơn
  lower-yield point
  điểm chảy dưới
  lowering of the melting point
  sự hạ điểm nóng chảy
  lubrication point
  điểm bôi trơn
  machine space point
  điểm không gian máy
  main point
  điểm cơ bản
  malar point
  điểm gò má
  management services focal point
  tiêu điểm các dịch vụ quản lý
  mandatory hold point
  điểm duy trì bắt buộc
  map point
  điểm khống chế mặt bằng
  mark point
  điểm đánh dấu
  marking of central geodetic point
  mốc trung tâm (của) điểm trắc địa
  marking point
  điểm đánh dấu
  mason's adjustable multiple point suspension scaffold
  giàn giáo treo ở nhiều điểm
  mass point
  điểm hội tụ
  material point
  chất điểm
  mean velocity point
  điểm vận tốc trung bình
  mean-average boiling point
  điểm sôi trung bình
  measure of a point
  độ đo của một điểm
  measure of a point set
  sự đo của một tập hợp điểm
  measurement point
  điểm đo lường
  measuring point
  điểm đo
  Media Access Point (MAP)
  điểm truy nhập phương tiện
  meeting-point
  điểm nối
  melting point
  điểm chảy
  melting point
  dung điểm
  melting point behaviour
  trạng thái điểm nóng chảy
  melting point measuring instrument
  dụng cụ đo điểm nóng chảy
  melting point tube
  ống xác định điểm nóng chảy
  melting-point
  điểm nóng chảy
  melting-point curve
  đường cong điểm nóng chảy
  mesh point
  điểm lưới
  mesh point
  điểm lưới, nút lưới
  message recovery point
  điểm hồi phục thông báo
  Message transfer Point (MTP)
  điểm chuyển giao tin báo
  method of angle point
  phương pháp điểm góc
  method of zero moment point
  phương pháp các điểm mômen (bằng) không
  mid-band point
  điểm giữa dải băng
  mid-boiling point
  điểm sôi trung bình
  mileage point
  điểm dặm mốc
  mixed aniline point
  điểm anilin hỗn hợp
  mixed melting point
  điểm nóng chảy của hỗn hợp
  molecular depression of freezing point
  sự hạ băng điểm do phân tử
  molecular depression of freezing point
  sự hạ điểm đóng băng do phân tử
  molecular elevation of boiling point
  sự nâng điểm sôi do phân tử
  moment about point
  mômen lấy đối với một điểm
  moment zero point
  điểm mômen bằng không
  monumental point
  điểm chôn mốc (trắc địa)
  Mouth Reference Point (MRP)
  điểm chuẩn của miệng
  movability of the point of intersection
  sự chuyển dời của điểm nút
  MSFP (managementservices focal point)
  tiêu điểm các dịch vụ quản lý
  Multi Link Point-to-Point Protocol (ML-PPP)
  giao thức điểm -nối-điểm đa tuyến nối
  Multi-point Conferencing Unit (MCN)
  khối hội nghị đa điểm
  Multi-point Data set System (MDS)
  hệ thống tập hợp dữ liệu đa điểm
  multi-point heater
  bộ gia nhiệt nhiểu điểm
  multi-point ignition
  sự châm mìn nhiều điểm
  multi-point injection (MPI)
  hệ thống phun đa điểm
  multi-point line
  tuyến đa điểm
  Multi-point Video Distribution System (MDVS)
  hệ thống phân phối video đa điểm
  multicolour point recorder
  máy ghi các điểm màu
  multicolour point recorder
  máy ghi đa điểm màu
  Multilink Point-to-Point Protocol (MPPP)
  giao thức điểm-nối-điểm đa tuyến
  multiple point
  điểm bội
  multiple-point injection
  hệ thống phun đa điểm
  nadir point
  điểm đáy
  nail point
  điểm đóng đinh
  NAP (networkaccess point)
  điểm truy cập mạng
  national signaling point-ISP
  điểm báo hiệu quốc gia
  National Signalling Point (NSP)
  điểm báo hiệu quốc gia
  near point
  cận điểm
  near point
  điểm cực cận
  Near-end Signalling Point (NESP)
  điểm báo hiệu đầu gần
  Neel point
  điểm Neel
  negative nodal point
  điểm đối nút
  neighbo (u) rhood of point
  lân cận của điểm
  neighbourhood of a point
  miền lân cận của một điểm
  neighbourhood of point
  lân cận của điểm
  network access point
  điểm vào mạng
  network access point
  điểm truy cập mạng
  network access point
  điểm truy nhập mạng
  network access point (NAP)
  điểm truy cập mạng
  Network Acess point (internet) (NAP)
  điểm truy nhập mạng (internet)
  Network control point /processor /program/protocol (IBM) (NCP)
  điểm/Bộ xử lý /chương trình /Giao thức (IBM) điều khiển mạng
  Network Entry Point (NEP)
  điểm đầu vào mạng, Điểm nhập mạng
  Network Layer Service Access Point (NLSAP)
  điểm truy nhập dịch vụ lớp mạng
  network node control point (NNCP)
  điểm điều khiển nút mạng
  Network Service Access Point Address (ISO) (NSAPA)
  địa chỉ điểm truy nhập dịch vụ mạng (ISO)
  Network Termination Point (NTP)
  điểm kết cuối mạng
  neutral point
  điểm không
  neutral point
  điểm trung hòa
  neutral point
  điểm trung tính
  nick point
  điểm rạn nứt
  NNCP (networknode control point)
  điểm điều khiển nút mạng
  nodal point
  điểm nút
  nodal point of vibration
  điểm nút dao động
  nodal-point water consumption
  lưu lượng nước ở điểm nút
  node point
  điểm nút
  nolal average boiling point
  điểm sôi nolan trung bình
  nominal changeover point
  điểm chuyển mạch danh định
  non switched point to-point line
  đường dây điểm nối điểm không chuyển mạch
  non-collinear point
  điểm không thẳng hàng
  noon of the path mid-point
  giữa trưa tại điểm giữa quỹ đạo
  normal boiling point
  điểm sôi bình thường
  normal boiling point
  điểm sôi thường
  north point
  điểm phía bắc
  null ellipsoid, point ellipsoid
  elipsoit điểm
  null ellipsoid, point ellipsoid
  elipxoit điểm
  observation point
  điểm quan trắc
  off-load point
  điểm không tải
  offset single-point threading tool
  dao cắt ren một điểm uốn cong
  one point boundary condition
  điều kiện biên một điểm
  one point compactification
  compăc hóa bởi một điểm
  one-point compact
  compact hóa bằng một điểm
  open sup flash point
  điểm bùng cháy trong chén hở
  operating point
  điểm hoạt động
  operating point
  điểm làm việc
  operating point
  điểm thao tác
  Optical Reference Point (ORP)
  điểm chuẩn quang
  optimum separation point
  điểm tách cực đại
  order of a singular point
  cấp của một điểm kỳ dị
  ordinary point
  điểm thường
  originating point
  điểm xuất phát
  originating point
  điểm nguồn
  Originating Point Code (OPC)
  mã của điểm phát sinh
  Origination Point Code (SS7) (OCP)
  Mã của điểm phát sinh (Hệ thống báo hiệu số 7)
  oscillation at a point
  dao động tại một điểm
  oscillation point
  điểm dao động
  out point
  điểm ra
  outstanding point
  điểm định hướng
  oval point
  điểm cắt đường ren đầu
  oval point
  điểm ôvan
  oxygen point
  điểm oxy
  oxygen point
  nhiệt độ điểm oxy
  panel point
  điểm cắt ván
  parabolic point
  điểm parabôn
  paramagnetic Curie point
  điểm Curie thuận từ
  passing point
  điểm tránh tàu
  path of point
  quỹ đạo của điểm
  PC-Point of curve (beginningof simple curve)
  điểm bắt đầu đường cong đơn
  PCO: point of control and observation
  điểm quan sát và điều khiển
  penetration point
  điểm xuyên qua
  period point
  điểm chu kỳ
  phrenic pressure point
  điểm ấn dây thần kinh
  Physical Layer Service Access Point (PLSAP)
  điểm truy nhập dịch vụ lớp vật lý
  physical unit control point (PUCP)
  điểm điều khiển đơn vị vật lý
  Physical Unit Control Point (SNA) (PUCP)
  điểm điều khiển khối vật lý (SNA)
  pi point
  điểm pi
  picture point
  điểm ảnh
  pivot point
  điểm chốt xoay
  plaster guide point
  điểm mốc mắt trát
  point (source) radiator
  máy phát xạ nguồn điểm
  Point - to - Point Tunnelling Protocol [Microsoft] (PPTP)
  giao thức tạo đường hầm điểm nối điểm
  point angle
  góc điểm
  point at infinity
  điểm ở vô cực
  point at infinity
  điểm ở vô tận
  point by point integration
  phép lấy tích phân theo điểm
  point charge
  điện tích điểm
  point chart
  biểu đồ điểm
  point conic
  conic điểm
  point contact
  điểm tiếp xúc
  point contact
  sự tiếp xúc điểm
  point contact
  tiếp xúc điểm
  point contact
  tiếp điểm
  point contact detector diode
  đi-ốt tách sóng tiếp điểm
  point contact diode
  đèn lưỡng đi-ốt tiếp điểm
  point contact diode
  đi-ốt tiếp điểm
  point contact mixer diode
  đi-ốt trộn tiếp điểm
  point contact rectifier
  bộ chỉnh lưu tiếp điểm
  point contact silicon diode
  đi-ốt silic tiếp điểm
  point contact transistor
  tranzito có tiếp điểm
  point coordinate
  tọa độ điểm
  point coordinates
  tọa độ điểm
  point correspondence
  tương ứng điểm
  point curve transformation
  phép biến đổi điểm tuyến
  point diagram
  giản đồ điểm
  point diagram
  sơ đồ điểm
  point diode
  đi-ốt điểm
  point discharge
  sự phóng điện điểm
  point distribution of population
  sự phân bố dân cư theo điểm
  point douloureux
  điểm đau
  point electrode method
  phương pháp điện cực điểm
  point estimation
  sự ước lượng điểm
  point event
  sự kiện điểm
  point function
  hàm điểm
  point geometry
  hình học điểm
  point image
  ảnh điểm
  point in question
  điểm cho trước
  point in question
  điểm đã biết
  point initial position
  vị trí ban đầu của điểm
  point involution
  phép đối hợp điểm
  point load value
  mật độ tải trọng điểm
  point of access
  điểm vào
  point of accumulation
  điểm tụ
  point of accumulation
  điểm giới hạn
  point of admission
  điểm định sự hút nạp
  point of admission
  điểm du nhập
  point of admission
  điểm hơi
  point of an abscess
  điểm vỡ áp xe
  point of anchorage
  điểm thả neo
  point of application
  điểm tụ
  point of application
  điểm đặt
  point of application
  điểm tác dụng
  point of application
  điểm tác dụng (của lực)
  point of application of a force
  điểm đặt lực
  point of application of a load
  điểm đặt tải trọng
  point of application of load
  điểm đặt lực tác dụng
  point of application of load
  điểm đặt tải
  point of application of the forces
  điểm đặt lực
  point of blockage
  điểm tắc nghẽn
  point of chain rupture
  điểm gẫy mạch
  Point of compound curve
  PCC Điểm chung của hai đường cong
  point of concentration
  điểm tập trung
  point of concurrence
  điểm đồng quy (của ba hoặc nhiều đường)
  point of condensation
  điểm đọng
  point of connection (sewer)
  điểm nối (ống thoát)
  point of connection (storm-water)
  điểm nối (ống hút nước mưa)
  point of contact
  điểm tiếp xúc
  Point Of Contact (POC)
  điểm tiếp xúc
  point of contraflexure
  điểm uốn ngược
  point of contrary flexure
  điểm uốn
  point of control
  điểm chuẩn
  point of control
  điểm khống chế
  point of control
  điểm kiểm soát
  point of convergence
  điểm hội tụ
  point of convergence
  nhập (điểm)
  point of convergence of traces
  điểm gặp của các vết
  point of curvature
  tiếp điểm đường cong
  point of discharge
  điểm phóng điện
  point of discharge
  điểm trút tải
  point of discontinuity
  điểm gián đoạn
  point of disturbance
  điểm nhiễu loạn
  point of divergence
  điểm phân kỳ
  point of divergence
  điểm rẽ nhánh
  point of emanation
  điểm phát xạ
  point of exit
  điểm ra
  point of failure
  điểm phá hỏng
  point of failure
  điểm tới hạn
  point of fixation
  điểm định vị
  point of flexure
  điểm uốn
  point of fluidity
  điểm chảy
  point of force application
  điểm đặt lực
  point of force concurrence
  điểm đồng quy của lực
  point of force concurrence
  điểm lực đồng quy
  point of fusion
  điểm nóng chảy
  point of hyperosculation
  điểm siêu mật tiếp
  point of ignition
  điểm bốc cháy
  point of increase
  điểm tăng
  point of inflection
  điểm uốn
  Point Of Interconnect (POI)
  điểm liên kết
  point of interconnection
  điểm nối giữa các hệ thống
  point of intersection
  điểm giao cắt
  point of intersection
  điểm giao hội
  point of intersection
  điểm giao nhau
  point of intersection
  điểm nút
  point of intersection
  giao điểm
  point of intersection (oftangents)
  điểm ngoặt
  point of intersection (oftangents)
  giao điểm
  point of junction
  điểm nối
  point of junction of members
  điểm liên kết các thanh
  point of leveling
  điểm thủy chuẩn
  point of linkage
  điểm nối
  point of load
  điểm tải trọng
  point of load application
  điểm đặt tải trọng
  point of measurement
  điểm đo
  point of no return
  điểm không quay trở lại được
  point of observation
  điểm dừng
  point of observation
  điểm quan sát
  point of osculation
  điểm tự tiếp xúc
  point of osculation
  điểm mật tiếp (của đường cong)
  point of presence (POP)
  điểm hiện diện (POP)
  Point Of Presence (POP)
  điểm nhập mạng (Điểm kết nối do một nhà khai thác dịch vụ số hoặc hãng liên tổng đài cung cấp cho thuê bao nội hạt)
  point of reference
  điểm tham chiếu
  point of restriction
  điểm thắt
  point of rigid support
  điểm gối chèn cứng
  point of rigid support
  điểm gối cứng
  point of sale
  điểm cuối bán hàng
  point of sale
  điểm trả tiền
  point of sale (POS)
  điểm bán
  point of sale device
  thiết bị tại điểm trả tiền
  point of sale display (posdisplay)
  màn hình ở điểm bán hàng
  point of sale terminal (posterminal)
  điểm đầu cuối trả tiền
  point of sight
  điểm đo ngắm
  point of sight
  điểm dừng
  point of sight
  điểm nhìn
  point of sight
  quan điểm
  point of sight level
  chiều cao điểm nhìn
  point of silence
  điểm lặng
  point of specular reflection
  điểm phản chiếu long lanh
  point of support
  điểm tựa
  point of support
  điểm đỡ
  point of support
  điểm gối tựa
  point of suspension
  điểm treo
  point of switch
  điểm chuyển ray
  point of tangency
  điểm tiếp xúc
  point of tangency
  tiếp điểm
  point of tangency
  tiếp điểm accessble
  point of tangent
  điểm tiếp xúc
  point of tangent
  tiếp điểm
  Point of Termination (POT)
  điểm kết cuối
  Point of Video Delivery (PVD)
  điểm phân phối video
  point of view
  quan điểm
  Point of View (POV)
  điểm quan sát
  point of zero flow
  điểm ứng với lưu lượng bằng 0
  point of zero moment
  điểm mômen bằng không
  point of zero moment
  điểm mômen uốn triệt tiêu
  point of zero relative level
  điểm mức so với zêro
  point on a circle
  điểm trên chu vi
  point pair
  cặp điểm
  point particle
  hạt điểm
  point path
  đường điểm (truyền động)
  point plotting
  sự vẽ từng điểm
  point prevalence
  tỷ lệ bệnh ở một thời điểm
  point process
  quá trình điểm
  point rainfall
  lượng mưa điểm
  point recorder
  máy ghi từng điểm
  point resistance
  điện trở điểm
  point set theory
  lý thuyết tập hợp điểm
  point size
  cỡ điểm
  point size
  kích thước điểm
  point source
  nguồn điểm
  point source
  nguồn điểm ánh sáng
  point source light
  ánh sáng nguồn điểm
  point source of air pollutants blow-out
  nguồn điểm của chất ô nhiễm không khí
  point source of radiation
  nguồn điểm bức xạ
  point source radio transmitter
  máy phát vô tuyến nguồn điểm
  point spectrum
  phổ điểm
  point sphere
  hình cầu điểm
  point support
  sự kê trên điểm
  point system
  hệ thống điểm
  point target
  mục tiêu điểm
  point to multipoint
  điểm tới nhiều điểm
  point to multipoint
  điểm-nhiều điểm
  Point to Multipoint (PMP)
  điểm tới đa điểm
  Point to Multipoint (PTMPT)
  điểm nối đa điểm
  point to point
  điểm tới điểm
  point to point
  điểm-điểm
  Point to Point (PTP)
  điểm nối điểm
  Point To Point Protocol (PPP)
  giao thức điểm nối điểm
  point to point protocol (PPP)
  giao thức liên kết điểm-điểm
  Point to Point Switched Virtual Connection (PCVS)
  kết nối ảo chuyển mạch điểm nối điểm
  point transformation
  phép biến đổi điểm
  point transposition
  đảo dây điểm
  point transposition
  đảo pha điểm
  point vacuum cleaning system
  hệ làm sạch nút chân không điểm
  point welding
  sự hàn điểm
  point-angle
  điềm góc
  point-conic
  cônic điểm
  point-contact transistor
  tranzito tiếp điểm
  point-in-polygon
  điểm trong vùng
  point-mode display
  màn hình kiểu điểm
  point-of-origin system
  hệ thống điểm gốc
  point-of-sale
  điểm bán
  point-set topology
  tôpô tập điểm
  point-source light
  đèn nguồn điểm
  point-surface transformation
  phép biến đổi điểm diện
  point-surface transformation
  phép biến đổi điểm-diện
  point-to-multipoint (p2mp)
  điểm nối đa điểm
  point-to-multipoint (p2p)
  điểm nối điểm
  point-to-multipoint operation
  hoạt động điểm
  point-to-multipoint operation
  đa điểm
  point-to-multipoint operation
  vận hành điểm-đa điểm
  point-to-point
  điểm nối điểm
  point-to-point
  giữa các điểm
  point-to-point
  thuộc điểm-điểm
  point-to-point (a-no)
  điểm tới điểm
  point-to-point (a-no)
  điểm-điểm
  point-to-point circuit
  mạch giữa điểm đối điểm
  point-to-point communication
  sự truyền thông điểm-điểm
  point-to-point configuration
  cấu hình điểm điểm
  point-to-point connection
  kết nối điểm-điểm
  point-to-point connection
  đường nối tới điểm
  point-to-point connection
  liên kết điểm-điểm
  point-to-point connection
  sự kết nối tới điểm
  point-to-point line
  đuờng truyền điểm nối điểm
  point-to-point line
  đường truyền điểm nối điểm
  point-to-point link
  liên kết điểm nối điểm
  point-to-point network
  mạng điểm nối điểm
  point-to-point protocol
  giao thức điểm nối điểm
  point-to-point system
  hệ thống điểm-điểm
  point-to-point topology
  cấu hình (mạng) điểm nối điểm
  point-to-point transfer
  điểm nối điểm
  point-to-point transmission
  sự truyền điểm nối điểm
  point-to-point transmissions
  sự truyền tới điểm
  point-to-pointlink
  sự liên kết điểm-điểm
  polygonometric point
  điểm đa giác đạc
  POS (pointof sale)
  điểm bán hàng
  POS (pointof sale)
  điểm trả tiền
  POS display (pointof sale display)
  màn hình điểm bán
  position point
  điểm định vị
  pour point
  điểm chảy
  pour point
  điểm đặc quánh của nhớt
  pour point
  điểm đông đặc
  pour point
  điểm nóng chảy
  pour point
  điểm rót
  pour point depressant
  chất làm hạ điểm chảy
  pour point depressant
  chất ức chế điểm chảy
  pour point measuring instrument
  dụng cụ đo điểm đông đặc
  pour point measuring instrument
  dụng cụ đo điểm đúc
  pour point measuring instrument
  dụng cụ đo điểm rót
  Power difference in dB between any point and a reference point (DBR)
  Chênh lệch công suất tính bằng dB giữa một điểm bất kỳ với một điểm chuẩn
  power of a point
  phương tích của một điểm
  PPP (point-to-point Protocol)
  giao thức điểm nối điểm
  PPP (Point-to-Point Protocol)
  giao thức liên kết điểm-điểm
  PPP (Point-to-Point Protocol)
  Giao thức liên kết điểm-điểm-PPP
  Presentation Layer Service Access Point (PSAP)
  điểm truy nhập dịch vụ trình diễn
  pressure-temperature saturation point
  điểm bão hòa áp suất-nhiệt độ
  primary focal point
  tiêu điểm chính
  Primary Point Code (PPC)
  mã của điểm sơ cấp
  principal point
  điểm chính
  principle of the point of accumulation
  nguyên lý điểm tụ
  Private Network Access Point (PNAP)
  điểm truy nhập mạng dùng riêng
  problem management focal point
  tiêu điểm quản lý sự cố
  Programmable Interconnect Point (PIP)
  điểm liên kết có thể lập trình
  projection reference point (PRP)
  điểm tham chiếu (PRP)
  proper spiral point
  điểm xoắn ốc chân chính
  PT-Point of tangent (endof simple curve)
  điểm cuối đường cong đơn
  Public Service Answering Point (PSAP)
  điểm trả lời dịch vụ công cộng
  PUCP (physicalunit control point)
  điểm điều khiển đơn vị vật lý
  puncture point
  điểm thủng
  QoS Reference Point (QRP)
  điểm chuẩn chất lượng dịch vụ
  quarter point
  điểm 1
  quarter point
  điểm 1/4 nhịp
  quasi-point source
  nguồn chuẩn điểm (tựa điểm)
  Radio Relay Reference Point (RRRP)
  điểm chuẩn của vô tuyến chuyển tiếp
  ramification point
  điểm dẽ nhánh
  range point
  điểm định tuyến
  range point
  điểm ngắm
  RAP (removeaccess point)
  điểm truy nhập từ xa
  re-entry point
  điểm vào lại
  re-entry point
  điểm phục hồi
  reading point
  điểm đọc
  real point
  điểm thực
  recovery point
  điểm phục hồi
  reducible point
  điểm khả quy
  reentry point
  điểm nhập lại
  reference point
  điểm chuẩn
  reference point
  điểm định hướng
  reference point
  điểm kiểm tra
  reference point
  điểm mốc
  reference point
  điểm quy chiếu
  reference point
  điểm tham chiếu
  reference point
  điểm tiêu chuẩn
  Reference point (ISDN) (R)
  điểm chuẩn (ISDN)
  Reference Point (ISDN) (U)
  điểm chuẩn U (ISDN)
  reference point for planning
  điểm chuẩn quy hoạch
  reference point of landing
  điểm hạ cánh chuẩn gốc
  reflecting point
  điểm phản xạ
  reflection in a point
  phép đối xứng qua một điểm
  reflection point
  điểm phản xạ
  refrigerant boiling point curve
  đường cong điểm sôi (của) môi chất lạnh
  refrigerant boiling point curve
  đường cong điểm sôi môi chất lạnh
  refrigeration-off point
  điểm (nhiệt độ) ngắt (tự động) máy lạnh
  refrigeration-off point
  điểm ngắt (tự động) máy lạnh
  Registration Point (RP)
  điểm đăng ký
  regular point
  điểm chính quy
  regular point
  điểm thường
  regular singular point
  điểm kỳ dị chính quy
  regulating point
  điểm điều chỉnh
  regulating point
  điểm điều khiển
  remote access point
  điểm truy nhập từ xa
  remote pickup point
  điểm cảm biến từ xa
  remote pickup point
  điểm thụ chuyển từ xa
  reorder point
  điểm bổ sung
  repeat point
  điểm lặp
  repeated yield point
  điểm chảy dẻo liên tục
  replacement code point
  điểm mã thay thế
  representative point
  điểm biểu diễn
  rerun point
  điểm chạy lại
  rescue point
  điểm khởi động lại
  rest point
  điểm dừng
  rest point
  điểm nghỉ
  restart point
  điểm khởi động lại
  restarting point
  điểm khởi đầu
  Restoration Control Point (RCP)
  điểm điều khiển phục hồi
  reversal point
  điểm đảo (của một hàm)
  rod point
  điểm mia
  rod point
  điểm ngắm
  rotation about a point
  phép quay quanh một điểm
  route reference point
  điểm khống chế tuyến đường
  saddle point
  điểm yên ngựa
  saddle-point method
  phương pháp điểm yên ngựa
  salient point
  điểm lồi
  sample point
  điểm lấy mẫu
  sample point
  điểm mẫu
  sampling point
  điểm lấy mẫu
  SAP (serviceaccess-point)
  điểm truy cập dịch vụ
  satellite point
  điểm vệ tinh
  saturation point
  điểm bão hòa
  saturation point
  điểm bảo hòa
  saturation point
  điểm bão hòa, no
  secondary control point
  điểm điều khiển thứ cấp
  secondary focal point
  tiêu điểm thứ cấp
  Secondary Point Code (SPC)
  mã điểm thứ cấp
  self-ignition point
  điểm tự cháy
  sensing point
  điểm cảm biến
  separating point
  điểm tách
  separation point
  điểm phân giới
  service access point
  điểm truy nhập dịch vụ
  service access point (SAP)
  điểm truy cập dịch vụ
  Service Access Point (SAP)
  điểm truy nhập dịch vụ
  Service Access Point Identifier (SAPI)
  phần tử nhận dạng điểm truy nhập dịch vụ
  service control point
  điểm điều khiển dịch vụ
  Service Control Point (SCP)
  điểm điều khiển dịch vụ
  Service Data Point (SDP)
  điểm dữ liệu dịch vụ
  service end point
  điểm cuối dịch vụ
  service point (SP)
  điểm dịch vụ
  service point (SP)
  điểm phục vụ
  Service Point Command Service (SPCS)
  dịch vụ lệnh của điểm dịch vụ
  service switching point
  điểm chuyển dịch vụ
  Service Switching Point (SSP)
  điểm chuyển mạng dịch vụ
  set point
  điểm đã cho
  set point
  điểm đặt
  set point
  điểm đóng rắn
  setting point
  điểm đông cứng
  shift point
  điểm số
  Short message delivery point-to-point bearer service (SMDPP)
  dịch vụ mang điểm nối điểm của phát tin nhắn
  shot point
  điểm bắn (địa chất)
  shot point
  điểm nổ
  shot point distance
  khoảng cách điểm nổ
  Signal transfer point (STP)
  điểm chuyển giao tín hiệu
  signaling destination point (No.6)
  điểm đến của báo hiệu số 6
  signaling point (No.6)
  điểm báo hiệu số 6
  Signalling Connection Control Point (SCCP)
  điểm điều khiển kết nối báo hiệu
  signalling point
  điểm báo hiệu
  Signalling Point (ANSI) (SP)
  điểm báo hiệu (ANSI)
  Signalling Point Code (SPC)
  mã điểm báo hiệu
  Signalling Point Restart Control (TPRC)
  điều khiển tái khởi động điểm báo hiệu
  signalling transfer point
  điểm truyền tín hiệu
  Signalling Transfer Point (STP)
  điểm chuyển giao báo hiệu
  simple point
  điểm đơn
  singing point
  điểm tạo dao động liên tục không mong muốn
  single color point recorder
  máy ghi điểm màu đơn
  single colour point recorder
  máy ghi điểm màu đơn
  Single Node Control Point (SNCP)
  điểm điều khiển nút đơn
  single point adjustment
  sự bình sai từng điểm
  single point boring tool
  sự nối một điểm
  single point failure
  sự hư hỏng tại một điểm
  single point injection (SPI)
  hệ thống phun đơn điểm
  Single Point of Contact (SPOC)
  công-tắc một tiếp điểm
  single-point grounding
  nối đất đơn điểm
  single-point grounding
  tiếp đất một điểm
  singular point
  điểm kỳ dị
  sinking point
  điểm lún
  sinking point
  điểm sụt
  six-point assay
  phương pháp thử sáu điểm
  slope of a curve at a point
  độ dốc của một đường cong tại một điểm
  smelting point
  điểm nóng chảy
  smoke point
  điểm khói
  snot point location map
  bản đồ (định hướng) theo điểm nổ
  softening point
  điểm hóa mềm
  solid point
  điểm hóa rắn
  solidification point
  điểm đông cứng
  solidification point
  điểm đông đặc
  solidification point
  điểm đóng rắn
  solidification point
  điểm hóa rắn
  Source Access Point (SAP)
  điểm truy nhập nguồn
  source service access point (SSAP)
  điểm truy cập dịch vụ nguồn
  Source Service Access Point (SSAP)
  điểm truy nhập dịch vụ nguồn
  south point
  điểm phía nam
  SP (servicepoint)
  điểm dịch vụ
  SP (servicepoint)
  điểm phục vụ
  spark point
  điểm đánh lửa
  sparking plug point
  điểm đánh lửa của bugi
  SPC (syncpoint services)
  các dịch vụ điểm đồng bộ
  spiral point
  điểm xoắn ốc
  SPM (syncpoint manager)
  bộ quản điểm đồng bộ
  SSAP (sourceservice access point)
  điểm truy cập dịch vụ nguồn
  SSCP (systemservices control point)
  điểm điều khiển dịch vụ hệ thống
  stable point
  điểm ổn định
  stable point to point
  điểm ổn định tới điểm
  stagnation point
  điểm tù hãm
  stagnation point
  điểm chia dòng
  stagnation point
  điểm đình trệ (của dòng)
  stagnation point
  điểm định trệ (của dòng)
  stagnation point
  điểm dừng
  stagnation point
  điểm rẽ dòng
  star point
  điểm nối sao
  star point
  điểm nối sao (của các cuộn dây)
  start point
  điểm đầu (trắc địa)
  starting point
  khởi điểm
  starting point
  điểm bắt đầu
  starting point
  điểm gốc
  starting point
  điểm khởi đầu
  starting point
  điểm mốc
  starting point
  điểm xuất phát
  starting point of a crack
  điểm vết nứt xuất phát
  stationary point
  điểm dừng
  stationary point
  điểm dừng, điểm nghỉ
  stationary point
  điểm nghỉ
  stationary point
  điểm ổn định
  stationary three-point stay
  lunét đỡ ba điểm cố định
  steady point
  điểm cố định
  steam point
  điểm bay hơi
  steam point
  điểm bốc hơi
  steam point
  điểm hơi nước
  steam point
  điểm sôi
  stretch at leaking point
  độ giãn tới điểm đứt
  sub-satellite point-SSP
  điểm vệ tinh con
  sublimation point
  điểm thăng hoa
  sublunar point
  hạ điểm mặt trăng
  SubNetwork Point of Attachment (SNPA)
  điểm gắn kết mạng con
  subsatellite point
  điểm vệ tinh phụ
  subsatellite point
  điểm vệ tinh thứ yếu
  subsolar point
  hạ điểm mặt trời
  substitution point
  điểm thay thế
  summing point
  điểm cộng
  summing point
  điểm lấy tổng
  summing point
  điểm tính tổng
  survey point
  điểm đo vẽ
  suspension point
  điểm treo
  switch point
  điểm chuyển đổi
  switch point
  điểm chuyển mạch
  switching point
  điểm chuyển mạch
  sync point (synchronizationpoint)
  điểm đồng bộ hóa
  sync point manager (SPM)
  bộ quản lý điểm đồng bộ
  sync point manager (SPM)
  chương trình quản lý điểm đồng bộ
  sync point services (SPS)
  các dịch vụ điểm đồng bộ
  synchronization point (syncpoint)
  điểm đồng bộ hóa
  Synchronization Point Serial Number (SPSN)
  số xê ri của điểm đồng bộ hóa
  system services control point (SSCP)
  điểm điều khiển các dịch vụ hệ thống
  tachometric point
  điểm toàn đạc
  tangent point
  điểm tiếp tuyến
  tangent point
  điểm tiếp xúc
  tangential point
  tiếp điểm
  taping of point
  điểm phân nhánh
  tapping point
  điểm phân nhánh
  Termination Connection Point (TCP)
  điểm kết nối kết thúc
  Test Level Point (TLP)
  điểm của mức đo thử
  test point
  điểm kiểm tra
  test point
  điểm thử
  test point
  điểm thử nghiệm
  Test Point Selector (TPS)
  bộ chọn điểm đo thử
  thawing point
  điểm sương
  thawing point
  điểm tan băng
  theoretical point of reinforcement break
  điểm đứt cốt thép lí thuyết
  theory of point-sets
  lý thuyết tập hợp điểm
  thermal critical point
  điểm tới hạn nhiệt
  thermal death point
  điểm nhiệt gây chết
  Thiele melting-point tube
  ống đo điểm nóng chảy Thiele
  three-point
  ba điểm
  three-point bending
  sự uốn ba điểm
  three-point bending specimen
  mẫu thử uốn ba điểm
  three-point curve
  đường cong ba điểm
  three-point landing
  sự tiếp đất ba điểm
  three-point problem
  3 điểm chuẩn
  three-point problem
  bài toán ba điểm
  three-point seat belt
  đai an toàn ba điểm
  three-point seatbelt
  dây an toàn ba điểm
  three-point support
  giá ba điểm
  three-point suspension
  sự treo trên 3 điểm
  tie point
  điểm nối
  tie-down point
  điểm bảo vệ
  tie-down point
  điểm liên kết xuống (ở máy thu đổi tần)
  timing point
  điểm thời chuẩn
  to mark a point
  đánh dấu điểm
  Toll Point (TP)
  điểm thu phí
  torsion of a space curve at a point
  độ xoắn đường cong trong không gian tại một điểm
  touchdown point
  điểm chạm đất
  touchdown point
  điểm tiếp đất (tàu vũ trụ)
  trace of point
  vết của điểm (trên mặt chiếu)
  Trail Termination Point (TMN) (TTP)
  điểm kết cuối kéo xa (TMN)
  trajectory of point
  quỹ đạo điểm
  transformation point
  điểm biến đổi
  transit point
  điểm chuyển xe
  transition point
  chuyển tiếp điểm
  transition point
  điểm chuyển pha
  transition point
  điểm chuyển tiếp
  transition point
  điểm chuyển tiếp (ở một mạch)
  Translation Point Code (TPC)
  mã điểm dịch
  Transmission Level Point (TLP)
  điểm có mức truyền dẫn
  Transmission Maintenance Point (InternationalLine) (TMR-IL)
  điểm bảo dưỡng truyền dẫn (đường dây quốc tế)
  transmission point
  điểm truyền
  transmission point
  điểm truyền tin
  transmitting point
  điểm dẫn truyền phát thanh
  Transport Connection End Point (TCEP)
  điểm cuối kết nối vận chuyển
  Transport Service Access Point (TSAP)
  điểm truy nhập dịch vụ truyền tải
  Transport Service Access Point Identifier (TSAP-ID)
  bộ nhận dạng điểm truy nhập dịch vụ truyền tải
  traverse point
  điểm đa giác đạc
  Treference point (ISDN) (T)
  điểm chuẩn T (ISDN)
  triangulation point
  điểm tam giác đạc
  trilinear point coordinates
  tọa độ tam giác điểm
  triple point
  điểm ba
  triple point
  điểm bội ba
  true boiling point
  điểm sôi thực
  true boiling point curve
  đường điểm sôi thực
  true boiling point distillation curve
  đường cong chưng cất (có) điểm sôi thực
  true-boiling-point analysis
  phân tích điểm sôi
  turbidity point
  điểm đục
  turning point
  điểm xoay
  turning point
  điểm chuyển
  turning point
  điểm ngoặt
  two point seatbelt
  dây an toàn hai điểm
  two-point form
  dạng hai điểm
  two-point perspective
  phối cảnh hai điểm
  two-point suspension scaffold
  giàn giáo treo ở 2 điểm
  two-to-four write transition point
  điểm chuyển tiếp hai sang bốn dây
  ubbelohde drop point
  điểm giọt ubbelohde
  umbilical point
  điểm rốn
  uniform point source
  nguồn điểm đồng đều
  unit point
  điểm đơn vị
  upper level signaling point
  điểm báo hiệu ở tần cao hơn
  upset point
  điểm chồn
  upsetting point
  điểm lật
  valley point
  điểm trũng
  vanishing point
  điểm tụ
  vanishing point
  điểm biến mất
  vanishing point
  điểm cuối đường ren
  vanishing point
  điểm triệt tiêu
  vanishing point projection
  phép chiếu điểm triệt tiêu
  vanishing-point
  điểm ảo
  variable point
  điểm biến đổi
  vernal point
  điểm mùa xuân
  vernal point
  điểm thanh xuân
  vicinity of a point
  lân cận của một điểm
  vicinity zone of point
  vùng lân cận điểm
  videotext access point
  điểm truy cập văn bản video
  view reference point
  hiển thị điểm tham chiếu
  Virtual Analogue Switching Point (VASP)
  điểm chuyển mạch tương tự ảo
  virtual mount point
  điểm nối ảo
  vital point
  điểm sinh tồn
  volume average boiling point
  điểm sôi trung bình theo thể tích
  water freezing point
  điểm đóng băng của nước
  water freezing point
  điểm nước đóng băng
  weakly-point analysis
  sự phân tích điểm yếu
  weaving point
  điểm trộn dòng
  weight average boiling point
  điểm sôi trung bình theo trọng lượng
  west point
  điểm phía tây
  Wideband Service Point (WSP)
  điểm dịch vụ băng rộng
  wind number of a curve with respect to the point
  số lần quay của một đường cong đối với một điểm
  winding number of a curve with respect to the point
  số lần quay của một đường cong đối với một điểm
  wireless lan access point (WLAP)
  điểm truy cập mạng cục bộ vô tuyến
  wireless lan access point (WLAP)
  điểm truy cập mạng LAN không dây
  wireless point-to-point bridge
  cầu nối điểm-điểm vô tuyến
  witness point
  điểm xác định
  witness point
  điểm chứng minh
  witness point
  điểm chứng nhận
  witness point
  điểm nghiệm thu
  WLAP (wirelessLAN access point)
  điểm truy cập mạng cục bộ vô tuyến
  working point
  điểm đặt lực
  working point
  điểm làm việc
  yield point
  điểm cong
  yield point
  điểm hóa mềm
  yield point
  điểm khởi lưu
  yield point
  điểm khởi thủy dòng chảy (điểm tới hạn)
  yield point
  điểm lưu
  yield point
  điểm lưu động
  yield point
  điểm rão
  yielding point
  điểm chảy
  zenith point
  điểm thiên đỉnh
  zero point
  không điểm
  zero point
  điểm 0
  zero point
  điểm không
  zero point
  điểm zêro
  zero point correction
  hiệu chỉnh điểm không
  zero point thermostat
  bộ ổn nhiệt điểm không
  zero point thermostat
  máy điều nhiệt điểm không
  zero point thermostat
  tecmostat điểm không
  zero transmission level reference point
  điểm tham chiếu mức truyền số không
  zero-point (vibrational) energy
  năng lượng (dao động) điểm không
  zero-point energy
  năng lượng điểm không
  zero-point fluctuation
  thăng giáng điểm không
  zero-point method
  phương pháp điểm không
  zero-point works
  công tác ở điểm không
  điểm đánh lửa
  ignition point
  thời điểm đánh lửa
  sparking plug point
  điểm đánh lửa của bugi
  điều khoản
  đỉnh
  ambiguous point
  điểm không xác định
  asphalt softening point test
  phép xác định điểm mềm của atphan
  Assignment Source Point (ASP)
  điểm nguồn chỉ định
  assumed decimal point
  dấu chấm thập phân giả định
  Break Point Location (BPL)
  định vị điểm đứt
  cone-point set screw
  vít định vị đuôi côn nhọn
  conical point
  điểm đỉnh nón
  dead-center, dead-point
  chuôi nhọn cố định
  dead-centre, dead-point,
  chuôi nhọn cố định
  decision point
  điểm quyết định
  default code point
  điểm mã mặc định
  default focal point
  tiêu điểm mặc định
  fixation point
  điểm cố định
  fixed decimal point
  dấu phẩy thập phân cố định
  fixed end point
  điểm cuối cố định
  fixed point
  dấu chấm cố định
  fixed point
  dấu phẩy cố định
  fixed point
  điểm cố định
  fixed point arithmetic
  số học dấu phẩy cố định
  fixed point data
  dữ liệu dấu phẩy cố định
  fixed-point arithmetic
  tính dấu phẩy cố định
  fixed-point theorem
  định lý điểm bất động
  fixed-point theorem
  định lý điểm cố định
  fixing point
  điểm cố định
  flat-pivot-point screw
  vít định vị đuôi trụ
  format data point
  định dạng điểm dữ liệu
  glazing point
  đinh dùng để lắp kính
  highest point
  tột đỉnh
  Hypothetical Reference Point (HRX)
  điểm chuẩn giả định
  IP-Point of intersection
  đỉnh đường cong
  labile point
  điểm không ổn định
  lattice point
  điểm không ổn định
  location point
  điểm định vị
  melting point tube
  ống xác định điểm nóng chảy
  nail point
  điểm đóng đinh
  nominal changeover point
  điểm chuyển mạch danh định
  nominal changeover point
  nhiệt độ chuyển mạch danh định
  outstanding point
  điểm định hướng
  parameter point
  giá trị (cố định) của tham số
  plane of vannish point
  mặt các đỉnh ren (khoan)
  point (end)
  đầu đinh
  point control relay for the normal position
  rơle điều khiển trạng thái định vị của ghi
  point of admission
  điểm định sự hút nạp
  point of fixation
  điểm định vị
  position point
  điểm định vị
  range point
  điểm định tuyến
  reference point
  điểm định hướng
  set point
  tín hiệu định chuẩn
  set point generator
  máy phát tín hiệu định chuẩn
  set-point temperature
  nhiệt độ xác định trước
  shear point nail
  đinh có khía để cắt
  snot point location map
  bản đồ (định hướng) theo điểm nổ
  stable point
  điểm ổn định
  stable point to point
  điểm ổn định tới điểm
  stagnation point
  điểm đình trệ (của dòng)
  stagnation point
  điểm định trệ (của dòng)
  stationary point
  điểm ổn định
  stationary three-point stay
  lunét đỡ ba điểm cố định
  steady point
  điểm cố định
  traverse point
  đỉnh đường chuyền
  witness point
  điểm xác định
  zenith point
  điểm thiên đỉnh
  đỉnh núi
  độ
  doi đất
  nhọn
  action of point
  tác dụng mũi nhọn
  cone point screw
  vít đuôi nhọn
  cone-point set screw
  vít định vị đuôi côn nhọn
  dead-center, dead-point
  chuôi nhọn cố định
  dead-centre, dead-point,
  chuôi nhọn cố định
  diamond point chisel
  đục nhọn đầu kim cương
  keen point
  mũi nhọn
  keen point
  sắc nhọn, mũi nhọn
  needle point
  mũi nhọn compa
  point effect
  hiệu ứng mũi nhọn
  point effect
  tác dụng mũi nhọn
  point of pile
  đầu nhọn của cọc
  point-bearing pile
  cọc tựa lên mũi nhọn
  screw, cone point
  vít đuôi nhọn
  spark plug point
  mũi nhọn bugi
  to point a pile
  làm nhọn đầu
  lưỡi ghi
  actual switch point
  mũi lưỡi ghi thực tế
  base of the switch point
  đế lưỡi ghi
  point pressure
  lực ép lưỡi ghi
  point thickness
  độ dày của lưỡi ghi
  switch facing point lock
  lưỡi ghi sử dụng liên khóa
  switch point
  mũi lưỡi ghi
  switch point detail
  chi tiết mũi lưỡi ghi
  switch point housing
  chỗ tỳ mũi lưỡi ghi
  switch point lock
  khóa lưỡi ghi
  Switch point, Actual
  mũi lưỡi ghi thực tế
  Switch point, Theoretical
  mũi lưỡi ghi lý thuyết
  gia công côn (bánh răng)
  mài sắc
  miết mạch
  mức độ
  mũi
  mũi kim
  mũi nhọn
  action of point
  tác dụng mũi nhọn
  keen point
  sắc nhọn, mũi nhọn
  needle point
  mũi nhọn compa
  point effect
  hiệu ứng mũi nhọn
  point effect
  tác dụng mũi nhọn
  point-bearing pile
  cọc tựa lên mũi nhọn
  spark plug point
  mũi nhọn bugi
  phân in (xấp xỉ 1/2 insơ)
  vị trí

  Kinh tế

  địa điểm
  delivery point
  địa điểm giao hàng
  export point
  địa điểm xuất khẩu
  overland common point
  địa điểm thông lục vận
  point of delivery
  địa điểm giao hàng
  shipping point
  địa điểm bốc hàng
  unloading point
  địa điểm dỡ hàng
  điểm
  absorption point
  điểm bão hòa
  acid-coagulation end point
  thời điểm kết thúc đông tụ axit
  appeal point research
  điều tra điểm thỉnh cầu
  attainable point
  điểm có thể đạt tới
  basing-point system
  phương thức tính vận phí cho điểm gốc
  basis point
  điểm căn bản
  basis point
  điểm chuẩn
  bliss point
  điểm bão hòa
  bliss point
  điểm hạnh phúc
  boiling end point
  thời điểm kết thúc quá trình sôi
  boundary point
  điểm bên
  break point
  điểm làm trong (dịch đục)
  break point
  điểm phân lớp nhũ tương
  break point
  điểm vực
  break point sale
  điểm vực của giá bán
  breakeven point
  điểm hòa vốn
  breaking point
  điểm bão hòa
  brine-off point
  thời điểm ngưng luân lưu nước muối
  cash break even point
  điểm hòa vốn tiền mặt
  chart point
  điểm đột biến
  cloud point
  điểm đục
  coagulation point
  điểm đông tụ
  connecting point
  điểm nối
  connecting point
  điểm trung chuyển
  cooking end point
  thời điểm ngừng nấu
  copy point
  điểm trọng yếu của bài quảng cáo
  corner point
  điểm góc
  country shipping point
  điểm vận tải trong xứ
  crisis point
  điểm khủng hoảng
  critical point
  điểm tới hạn
  cut off point
  điểm giới hạn
  cut off point
  điểm ngưỡng
  delivery point
  địa điểm giao hàng
  electronic point of sale
  điểm bán hàng bằng điện tử
  electronic point of sale
  điểm điện tử bán hàng
  end point
  điểm cuối
  end point
  điểm kết thúc
  ex point of origin
  giá giao tại điểm gốc
  export gold point
  điểm xuất vàng
  export point
  địa điểm xuất khẩu
  extreme point
  điểm cực trị
  flash point
  điểm gãy
  freezing-point test
  sự xác định điểm đóng băng
  gold export point
  điểm xuất vàng
  gold import point
  điểm nhập vàng
  growing point
  điểm tăng trưởng
  higher turning point
  điểm ngoặc lồi
  higher turning point
  điểm ngoặt lồi (trong đồ thị)
  import gold point
  điểm nhập vàng
  import specie point
  điểm nhập vàng
  inception point
  trạm khởi điểm
  index point
  điểm chỉ số
  inland point of shipment
  điểm chất hàng chở đi
  interface point
  điểm giao tiếp (vận chuyển)
  intervention point
  điểm can thiệp
  isoelectric point
  điểm đẳng điện
  loading point
  điểm chất hàng
  lower turning point
  điểm ngoặc lõm
  main point
  điểm chính
  main point (the...)
  điểm chính
  mooring point
  điểm dùng và buộc tàu
  mooring point
  điểm dừng và buộc tàu
  multi-point distribution system
  hệ phân phối đa điểm
  nodal point
  điểm nút
  observation point
  điểm ngắm cảnh
  observation point
  điểm nhìn cao quát
  order point
  điểm đặt hàng tiếp
  overland common point
  địa điểm thông lục vận
  overland common point
  điểm vận tải đạt tới thông thường trên đường bộ
  peril point
  điểm nguy hiểm
  pitching point
  thời điểm lắng
  point and figure chart
  đồ thị điểm và số
  point elasticity
  tính co dãn điểm
  point elasticity
  tính co giãn điểm
  point elasticity
  tính đàn hồi điểm
  point estimation
  ước lượng điểm
  point of arrival
  điểm đến
  point of delivery
  địa điểm giao hàng
  point of departure
  điểm đi
  point of departure
  điểm khởi hành
  point of destination
  điểm đến
  point of difference
  điểm khác biệt then chốt
  point of law
  điểm pháp lý
  point of order
  điểm (vấn đề) thủ tục
  point of origin
  điểm gốc
  point of origin
  điểm xuất phát
  point of purchase display
  điểm trưng bày bán
  point of sale
  điểm bán
  point of sale
  điểm bán hàng
  point of sale
  điểm tiêu thụ
  point of sale advertising
  quảng cáo tại điểm bán
  point of system
  hệ thống điểm bán lẻ tức thời
  point voting
  bỏ phiếu điểm
  point voting
  bỏ phiếu theo điểm
  point-if-purchase advertising
  quảng cáo điểm bán hàng
  point-of-purchase advertising
  quảng cáo điểm bán hàng
  point-of-purchase survey
  điều tra điểm mua hàng
  point-of-sale terminals
  đầu cuối điểm bán
  point-to-point
  cặp điểm
  political point of view
  quan điểm chính trị
  price-point
  điểm chỉ giá
  reference point
  điểm kiểm soát
  reference point
  điểm quy chiếu
  reference point
  điểm tham khảo
  sale break-even point
  điểm bán hòa vốn
  satiation point
  điểm bão hòa
  saturation point
  điểm bão hòa
  scores point
  điểm đánh giá
  selling point
  đặc điểm hàng hóa (cần nhấn mạnh khi bán hàng)
  selling point
  điểm đặc sắc của sản phẩm
  setting point
  điểm đông tụ
  shipping point
  địa điểm bốc hàng
  shipping-point inspection
  sự kiểm tra lại điểm rót hàng
  shut down point
  điểm lỗ vốn
  shut down point
  điểm ngừng sản xuất
  shut-down point
  điểm ngừng kinh doanh
  silver export point
  điểm xuất bạc
  silver import point
  điểm nhập bạc
  softening point
  điểm nóng chảy
  specie point
  điểm vàng
  split-off point
  điểm phân hóa
  starting-point the limitation
  điểm khởi đầu tính thời gian có hiệu lực
  strategic point
  điểm trọng yếu chiến lược
  support point
  điểm can thiệp
  support point
  điểm hỗ trợ
  tab point
  điểm lập bảng
  tax point
  điểm thuế
  technical point
  điểm, vấn đề thủ tục (pháp lý)
  transfer point
  điểm chuyển vận
  transfer point
  điểm vận chuyển
  turning point
  điểm chuyển
  turning point
  điểm ngoặt
  turning point
  điểm ngoặt (của đường cong trên đồ thị)
  unloading point
  địa điểm dỡ hàng
  zero point
  điểm gốc
  zero point
  điểm khởi đầu (tọa độ)
  zero point
  điểm không

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.
  Dot, mark, speck; (full) stop, period; decimal point: Thewriting is smudged, but that looks like a point at the end ofthe line. 2 tip, peak, apex, spike, spur, prong, sharp end: Becareful of the point of that knife.
  Spot, place, stage,position; site, station, location, locale: We have reached thepoint of no return on that subject. I stopped at a few pointsalong the way to admire the view. 4 time, moment, instant,juncture: At that point, we were summoned by the dinner bell.5 focus, essence, meat, pith, quiddity, substance, heart,nucleus, crux, nub, core, bottom, details, Colloq guts,nitty-gritty: I wish he would stop all the palaver and get tothe point.
  Purpose, intent, intention, aim, goal, object,objective, sense: What was the point of bringing that piece ofgossip into the discussion?
  Thrust, drift, theme, purport,burden, import, implication, significance, signification, sense,meaning; application, applicability, relevancy, appropriateness:We found it difficult to see the point of the argument.
  Promontory, projection, headland, cape, peninsula: It may takeus a day to sail round the point.
  Brink, verge: We were onthe point of leaving when the guest of honour finally arrived.10 detail, particular, item, element, nicety, aspect, facet,matter, issue, subject, question; specifics: Some of the pointsin her speech need clarification.
  Pointer, hint, suggestion,piece of advice, tip: The golf pro at the club gave me somegood points on improving my swing. 12 thought, idea,consideration; notion, view, plan, tactic; something: That's apoint to keep in mind if you buy another sailing-boat.
  Unit,tally, score: She made her point and went on to win the match.14 attribute, characteristic, feature, aspect, trait, quality,side, property: I suppose he has his good points, too.
  Beside the point. irrelevant, inapt, inappropriate, malapropos,incidental, immaterial, unimportant, pointless, inconsequential:The fact that she's my sister is beside the point.
  In pointof. in reference to, regarding, as regards, in the matter of,concerning, with respect to: In point of date, the two eventscoincide perfectly.
  Make a point of or US also make (it) apoint to. make an effort (to), put or place emphasis on, go outof one's way (to); emphasize, single out, stress: He made apoint of apologizing to the hostess for his behaviour. She madea special point of forgiving him. 18 to the point. relevant,pertinent, appropriate, fitting, apropos, germane, apt,applicable, apposite: The speech was short and to the point.
  V.
  Often, point to. indicate, call or direct attention to:Desir‚e pointed to the building and asked what it was.
  Direct, level, aim, train: I awoke to find her pointing a gunat my head.
  Point out. a designate, call or directattention to, show, exhibit, indicate, identify: The taxidriver pointed out all the sights as we drove along. b say,bring up, mention, allude to, bring up, emphasize, stress, pointup, single out; allude to, call attention to, remind: I'd liketo point out that you have rarely won at bridge. She pointed outthe fallacy in his argument. 22 point up. emphasize, stress,accentuate, underline, underscore, accent, spotlight: Sucherrors point up the need to double-check everything.

  Oxford

  N. & v.
  N.
  The sharp or tapered end of a tool, weapon,pencil, etc.
  A tip or extreme end.
  That which in geometryhas position but not magnitude, e.g. the intersection of twolines.
  A particular place or position (Bombay and pointseast; point of contact).
  A a precise or particular moment (atthe point of death). b the critical or decisive moment (when itcame to the point, he refused).
  A very small mark on asurface.
  A a dot or other punctuation mark, esp. = fullpoint = FULL(1). b a dot or small stroke used in Semiticlanguages to indicate vowels or distinguish consonants.
  =decimal point.
  A stage or degree in progress or increase(abrupt to the point of rudeness; at that point we gave up).
  A level of temperature at which a change of state occurs(freezing-point).
  A single item; a detail or particular (wediffer on these points; it is a point of principle).
  A aunit of scoring in games or of measuring value etc. b anadvantage or success in less quantifiable contexts such as anargument or discussion. c a unit of weight (2 mg) for diamonds.d a unit (of varying value) in quoting the price of stocks etc.13 a (usu. prec. by the) the significant or essential thing;what is actually intended or under discussion (that was thepoint of the question). b (usu. with neg. or interrog.; oftenfoll. by in) sense or purpose; advantage or value (saw no pointin staying). c (usu. prec. by the) a salient feature of astory, joke, remark, etc. (don't see the point).
  Adistinctive feature or characteristic (it has its points; tactis not his good point).
  Pungency, effectiveness (theircomments lacked point).
  A each of 32 directions marked atequal distances round a compass. b the corresponding directiontowards the horizon.
  (usu. in pl.) Brit. a junction of tworailway lines, with a pair of linked tapering rails that can bemoved laterally to allow a train to pass from one line to theother.
  Brit. = power point.
  (usu. in pl.) each of a setof electrical contacts in the distributor of a motor vehicle.20 Cricket a a fielder on the off side near the batsman. b thisposition.
  The tip of the toe in ballet.
  A promontory.23 the prong of a deer's antler.
  The extremities of a dog,horse, etc.
  Printing a unit of measurement for type bodies(in the UK and US 0.0138 in., in Europe 0.0148 in.).
  Huntinga a spot to which a straight run is made. b such a run.
  Heraldry any of nine particular positions on a shield used forspecifying the position of charges etc.
  Boxing the tip ofthe chin as a spot for a knockout blow.
  Mil. a small leadingparty of an advanced guard.
  Hist. a tagged lace for lacing abodice, attaching a hose to a doublet, etc.
  Naut. a shortpiece of cord at the lower edge of a sail for tying up a reef.32 the act or position of a dog in pointing.
  V.
  (usu.foll. by to, at) a tr. direct or aim (a finger, weapon, etc.).b intr. direct attention in a certain direction (pointed to thehouse across the road).
  Intr. (foll. by at, towards) a aim orbe directed to. b tend towards.
  Intr. (foll. by to)indicate; be evidence of (it all points to murder).
  Tr. givepoint or force to (words or actions).
  Tr. fill in or repairthe joints of (brickwork) with smoothly finished mortar orcement.
  Tr. a punctuate. b insert points in (written Hebrewetc.). c mark (Psalms etc.) with signs for chanting.
  Tr.sharpen (a pencil, tool, etc.).
  Tr. (also absol.) (of a dog)indicate the presence of (game) by acting as pointer.
  A particular way ofconsidering a matter. point out (often foll. by that + clause)indicate, show; draw attention to. point-to-point asteeplechase over a marked course for horses used regularly inhunting. point up emphasize; show as important. score pointsoff get the better of in an argument etc. take a person's pointconcede that a person has made a valid contention. to the pointrelevant or relevantly. up to a point to some extent but notcompletely. win on points Boxing win by scoring more points,not by a knockout. [ME f. OF point, pointer f. L punctum f.pungere punct- prick]

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  bit , count , dot , fleck , flyspeck , full stop , iota , mark , minim , mite , mote , notch , particle , period , scrap , stop , tittle , trace , locality , locus , place , position , site , situation , spot , stage , station , where , apex , awn , barb , beak , bill , cape , claw , cusp , dagger , foreland , head , headland , jag , nib , pin point , prick , prickler , promontory , prong , snag , spike , spine , spire , spur , sticker , stiletto , summit , sword , thorn , tine , tip , tooth , brink , condition , date , degree , duration , edge , extent , instant , juncture , limit , moment , point in time , threshold , time , verge , very minute , appeal , attraction , bottom line * , charm , cogency , design , effectiveness , end , fascination , intent , intention , interest , motive , name of the game * , nitty-gritty * , nub , nuts and bolts * , object , objective , punch * , purpose , reason , significance , use , usefulness , utility , validity , validness , argument , burden , core , crux , drift , force , gist , heart , idea , import , kicker , main idea , marrow , matter , meat * , motif , pith , pointer , proposition , punch line * , question , score , stuff , subject , subject matter , text , theme , thrust , tip-off , topic , attribute , case , circumstance , circumstantial , constituent , detail , element , facet , feature , instance , item , material , nicety , part , particular , peculiarity , property , quality , respect , side , thing * , trait , tally , acicula , acumination , mucro , mucronation , dash , pinpoint , speck , location , grade , level , peg , rung , step , borderline , aim , ambition , goal , meaning , target , view , why , purport , significancy

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X