• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== Cách viết khác polarization =====Như polarization===== == Từ điển Kỹ thuật chung == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====sự phân cực====...)
  Hiện nay (04:02, ngày 25 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  - 
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  {{Phiên âm}}
  {{Phiên âm}}
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
   
  - 
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Cách viết khác [[polarization]]
  Cách viết khác [[polarization]]
  - 
  =====Như polarization=====
  =====Như polarization=====
  - 
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====sự phân cực=====
  -
  =====sự phân cực=====
  +
  ::[[electric]] [[polarisation]]
  ::[[electric]] [[polarisation]]
  ::sự phân cực điện
  ::sự phân cực điện

  Hiện nay

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Cách viết khác polarization

  Như polarization

  Kỹ thuật chung

  sự phân cực
  electric polarisation
  sự phân cực điện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X