• (Khác biệt giữa các bản)
  n (sửa phiên âm)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">´pɔlin</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">´pɔlən</font>'''/=====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Dòng 10: Dòng 10:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
  {|align="right"
  -
  | __TOC__
  +
  | __TOC__
  |}
  |}
  === Kinh tế ===
  === Kinh tế ===
  -
  =====bào tử vi khuẩn=====
  +
  =====bào tử vi khuẩn=====
  =====phấn hoa=====
  =====phấn hoa=====
  Dòng 26: Dòng 26:
  =====Pollenless adj. pollinic adj. [Lpollen pollinis fine flour, dust]=====
  =====Pollenless adj. pollinic adj. [Lpollen pollinis fine flour, dust]=====
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Kinh tế ]][[Category:Từ điển Oxford]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]

  09:41, ngày 4 tháng 12 năm 2008

  /´pɔlən/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thực vật học) phấn hoa

  Ngoại động từ

  (thực vật học) cho thụ phấn, rắc phấn hoa

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  bào tử vi khuẩn
  phấn hoa
  Tham khảo
  • pollen : Corporateinformation

  Oxford

  N.
  The fine dustlike grains discharged from the male part of aflower containing the gamete that fertilizes the female ovule.
  Pollen analysis = PALYNOLOGY. pollen count an index of theamount of pollen in the air, published esp. for the benefit ofthose allergic to it.
  Pollenless adj. pollinic adj. [Lpollen pollinis fine flour, dust]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X