• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 7: Dòng 7:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  === Y học===
  === Y học===
  -
  =====bạch cầu đa hình (bạch cầu nhân đa hình)=====
  +
  =====bạch cầu đa hình (bạch cầu nhân đa hình)=====
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  -
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=polymorph polymorph] : Corporateinformation
  +
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Y học]][[Category: Tham khảo chung ]]
  -
  *[http://foldoc.org/?query=polymorph polymorph] : Foldoc
  +
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Y học]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  03:33, ngày 4 tháng 4 năm 2009

  /´pɔli¸mɔ:f/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chất đa hình; bạch cầu nhiều dạng

  Chuyên ngành

  Y học

  bạch cầu đa hình (bạch cầu nhân đa hình)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X