• (Khác biệt giữa các bản)

  127.0.0.1 (Thảo luận)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Polipropilen===== ==Từ điển Oxford== ===N.=== =====Chem. any of various polymers of propylene includingthermoplastic materials ...)
  So với sau →

  03:17, ngày 16 tháng 11 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Polipropilen

  Oxford

  N.

  Chem. any of various polymers of propylene includingthermoplastic materials used for films, fibres, or mouldingmaterials. Also called POLYPROPENE.

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X